brink-hoek-accountants-groningen-vacature-assistent-accountant

Vacature: assistent accountant in Groningen

13 april, 2021
vacature, groningen

Ben jij onze nieuwe assistent accountant?   Als Brink & Hoek Accountants ontzorgen wij onze klanten al ruim 100 jaar, zodat zij zich volledig op het ondernemerschap kunnen focussen. Doe je mee? Voor...

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

8 april, 2021
Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van...

Dilemma's in de NOW

8 april, 2021
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over ervaringen met de NOW. Kenmerk van de NOW is dat het een generieke regeling is, waarbinnen geen...

Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

8 april, 2021
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van aflossingsachterstanden van eigenwoningschulden geactualiseerd. De goedkeuringen zijn van toepassing op...

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

8 april, 2021
Arbeidsrecht

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband en daarbij een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer....

Verkenning leefvormen AOW

8 april, 2021
Sociale verzekeringen

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van SZW heeft een verkenning uit laten voeren...

Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

1 april, 2021
Civiel recht

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De betaaltermijn wordt regelmatig door het grootbedrijf bepaald en soms eenzijdig verlengd. Dit is...

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

1 april, 2021
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde...

Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

1 april, 2021
Dividendbelasting

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat het...

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

1 april, 2021
Omzetbelasting

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of diensten voor btw-belaste prestaties gebruiken. De aftrek van...

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

25 maart, 2021
Loonbelasting

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg in de jaren 2018 en 2019 in beginsel € 45.000 per...

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25 maart, 2021
Algemeen

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Het wetsvoorstel is vooral van belang voor...

Contouren evenementenregeling

25 maart, 2021
Corona update

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend gemaakt. De regeling bestaat uit een garantie voor gemaakte kosten wanneer een evenement door...

Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen

25 maart, 2021
Corona update

De mogelijkheid om bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast uit te keren ondanks een gewijzigd reispatroon wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën bekend...

Verlenging uitstel van belastingbetaling

18 maart, 2021
Corona update

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling is...

Pagina's