De BPM is een extra belasting die wordt geheven bij de aankoop van een auto of motorfiets. Voor bestelauto’s die minstens 10% zakelijk...

21 juli, 2022

Iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 – 2020 krijgt de komende weken een brief van de...

Ook dit jaar staat de Subsidieregeling Praktijkleren weer open. Deze regeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren...

Versoepeling voor ondernemers met belastingschuld als gevolg van Corona - Brink en Hoek Accountants

Ondernemers die tijdens de coronacrisis een forse belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen langer de tijd om af te lossen....

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt op 1 augustus 2022 in werking - Brink en Hoek Accountants

Werknemers kunnen vanaf 1 augustus aanstaande van hun werkgever verlangen dat er wordt meegewerkt aan een beter voorspelbaar...

FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) zal worden afgeschaft - Brink en Hoek Accountants

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat de FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) met ingang van 1 januari 2023 wordt...

Het rechtsherstel voor de te hoge box-3-heffing zal worden betaald door verhogingen van de box-2- en box-3-heffing. Dat blijkt onder...

Brink Hoek Acocuntants Amsterdam Amstelveen Groningen

Heeft u TVL aangevraagd en nog niet alle informatie aangeleverd? Doe dit dan snel.

Dit zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel - Brink Hoek Accountants Amsterdam Amstelveen Groningen

Het nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk per 1 januari 2023 in. Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat er gaat...

Uitstelbeleid invordering tijdelijk versoepeld - Brink Hoek Accountants Groningen Amstelveen Amsterdam

Het uitstelbeleid invordering is met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 tijdelijk versoepeld voor ondernemers met betalingsproblemen...

Terugbetaling opgebouwde belastingschuld als gevolg van Corona - Brink en Hoek Accountants

Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van...

Herstel BOX-3 rendementsheffing - Brink  Hoek Accountants

Het kabinet heeft het parlement een brief gestuurd met daarin opties hoe rechtsherstel kan worden geboden aan de mensen die...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap - Brink en Hoek Accountants

De minister heeft een derde nota van wijziging wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorgelegd aan de Tweede...

Tweede aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Ondernemers die in hun bedrijf praktijk- of werkleerplaatsen willen aanbieden voor een werkzoekende of een werkende die werkloos...

Inkomstenbelasting en een erfenis, zo zit dat! - Brink & Hoek Accountants - Amstelveen & Groningen

De aangifte inkomstenbelasting kan weer worden ingediend. Wat nu als u een geldbedrag geërfd heeft? Hoe moet u dat dan verwerken...

Pagina's