Publicatie Garantieregeling Evenementen

8 juli, 2021
Corona update

De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke regeling subsidie evenementen covid-19 (Garantieregeling Evenementen) heeft goedgekeurd. De regeling...

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

8 juli, 2021
Toeslagen

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt: voor een kind, dat jonger is dan 6...

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

8 juli, 2021
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld. Bij de giftenaftrek in de...

Wijziging Leidraad Invordering

8 juli, 2021
Invordering

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot...

Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020

1 juli, 2021
Corona update

De aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet uiterlijk op 1 september 2021 zijn ingediend. Aanvankelijk gold 1 juli 2021 als uiterste datum. De uiterste datum...

Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021

1 juli, 2021
Corona update

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bekendgemaakt dat aanvragen voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 met ingang van 25 juni 2021 kunnen worden ingediend. De TVL geldt in het tweede...

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

1 juli, 2021
Sociale verzekeringen

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd. Voor...

Aanpassing NOW derde kwartaal 2021

1 juli, 2021
Corona update

Steunmaatregelen derde kwartaal 2021 Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het derde kwartaal van 2021 aan te passen. Dat gebeurt door de...

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

1 juli, 2021
Omzetbelasting

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de omzetbelasting kiezen voor toepassing van de vrijstelling voor kleine ondernemers, de zogenaamde KOR....

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

1 juli, 2021
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis aangepast. Ten opzichte van de vorige versie van het Besluit noodmaatregelen...

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

24 juni, 2021
Formeel recht

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding van immateriële schade. Voor de fase van bezwaar...

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

24 juni, 2021
Inkomstenbelasting

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen...

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

24 juni, 2021
Sociale verzekeringen

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse...

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

24 juni, 2021
Internationaal

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden voor het verstrijken van een kalenderjaar....

Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet

24 juni, 2021
Corona update

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen belastingplichtigen nog uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden die tot 1 juli...

Pagina's