Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

28 maart, 2020
Corona update

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor zelfstandige...

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

26 maart, 2020
Omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of...

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

26 maart, 2020
Formeel recht

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een...

Banken verlenen uitstel van betaling

20 maart, 2020
Corona update

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling. Bedrijven...

Ontslag op staande voet

19 maart, 2020
Arbeidsrecht

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging  onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat de...

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

19 maart, 2020
Autobelastingen

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang is groot, omdat voor gebruikte auto’s de bpm lager is dan voor nieuwe auto’s. Een nieuwe...

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

19 maart, 2020
Omzetbelasting

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-...

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19 maart, 2020
Algemeen

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Alleen zaken waar een rechterlijke beslissing niet...

Noodpakket maatregelen coronacrisis

18 maart, 2020
Algemeen

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden...

Tijdelijke Sluiting - Brink & Hoek (i.v.m. Corona)

17 maart, 2020

Geachte relatie,   Tijdens de persconferentie van gistermiddag heeft het Kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het corona-virus. Bij ons staat de...

Maatregelen in verband met coronavirus

16 maart, 2020
Algemeen

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting met aanvulling uit de WW om onnodig ontslag van...

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12 maart, 2020
Sociale verzekeringen

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling geldt bij buitengewone...

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

12 maart, 2020
Sociale verzekeringen

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel...

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

12 maart, 2020
Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding. Op overtreding van deze bedingen stond een boete, die in een afzonderlijke bepaling...

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

12 maart, 2020
Arbeidsrecht

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Op dat moment vervalt ook het opzegverbod wegens ziekte en kan de...

Pagina's