Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28 mei, 2020
Inkomstenbelasting

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de...

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28 mei, 2020
Vennootschapsbelasting

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal...

Derde wijziging eerste tranche NOW

28 mei, 2020
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen...

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28 mei, 2020
Belastingplan

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen...

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28 mei, 2020
Corona update

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een...

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25 mei, 2020
Corona update

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende...

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

20 mei, 2020
Corona update

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een...

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20 mei, 2020
Algemeen

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het...

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14 mei, 2020
Toeslagen

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De...

Garantieregeling kleine ondernemers

14 mei, 2020
Corona update

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen...

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14 mei, 2020
Corona update

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke...

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

14 mei, 2020
Corona update

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis. Thuiswerkdagen Doorbetaalde...

Nultarief btw op mondkapjes

14 mei, 2020
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes...

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

7 mei, 2020
Ondernemingswinst

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet...

Minimumlonen per 1 juli 2020

7 mei, 2020
Sociale verzekeringen

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers...

Pagina's