Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25 februari, 2021
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat de...

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18 februari, 2021
Arbeidsrecht

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat...

Kamervragen lage korting betaling ineens

18 februari, 2021
Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting geldt bij betaling ineens van een voorlopige aanslag...

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18 februari, 2021
Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit...

Navordering ter correctie giftenaftrek

11 februari, 2021
Inkomstenbelasting

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de...

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

11 februari, 2021
Subsidies

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het pensioenakkoord...

Drempelvrijstelling RVU

11 februari, 2021
Loonbelasting

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde...

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

11 februari, 2021
Overige heffingen

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een belastingheffing ter zake van openbare aankondigingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en zich...

Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd

4 februari, 2021
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. De wijziging betreft de eerder aangekondigde verlenging van de goedkeuring voor het ongewijzigd doorlopen van...

Vooruitbetaalde rente eigen woning

4 februari, 2021
Inkomstenbelasting

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op het tijdstip waarop de rente is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld...

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

4 februari, 2021
Formeel recht

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciële vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde...

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

4 februari, 2021
Inkomstenbelasting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor de...

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

4 februari, 2021
Omzetbelasting

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht van een lichamelijke zaak waardoor de...

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

4 februari, 2021
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de Tozo voor grensondernemers. Ondernemers die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland hun...

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

4 februari, 2021
Arbeidsrecht

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over het terugvorderen van loonkosten van de Hoge Raad als...

Pagina's