FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) zal worden afgeschaft - Brink en Hoek Accountants

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat de FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) met ingang van 1 januari 2023 wordt...

Het rechtsherstel voor de te hoge box-3-heffing zal worden betaald door verhogingen van de box-2- en box-3-heffing. Dat blijkt onder...

Brink Hoek Acocuntants Amsterdam Amstelveen Groningen

Heeft u TVL aangevraagd en nog niet alle informatie aangeleverd? Doe dit dan snel.

Dit zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel - Brink Hoek Accountants Amsterdam Amstelveen Groningen

Het nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk per 1 januari 2023 in. Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat er gaat...

Uitstelbeleid invordering tijdelijk versoepeld - Brink Hoek Accountants Groningen Amstelveen Amsterdam

Het uitstelbeleid invordering is met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 tijdelijk versoepeld voor ondernemers met betalingsproblemen...

Terugbetaling opgebouwde belastingschuld als gevolg van Corona - Brink en Hoek Accountants

Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van...

Herstel BOX-3 rendementsheffing - Brink  Hoek Accountants

Het kabinet heeft het parlement een brief gestuurd met daarin opties hoe rechtsherstel kan worden geboden aan de mensen die...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap - Brink en Hoek Accountants

De minister heeft een derde nota van wijziging wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorgelegd aan de Tweede...

Tweede aanvraagronde Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Ondernemers die in hun bedrijf praktijk- of werkleerplaatsen willen aanbieden voor een werkzoekende of een werkende die werkloos...

Inkomstenbelasting en een erfenis, zo zit dat! - Brink & Hoek Accountants - Amstelveen & Groningen

De aangifte inkomstenbelasting kan weer worden ingediend. Wat nu als u een geldbedrag geërfd heeft? Hoe moet u dat dan verwerken...

Ton schenking voor aankoop woning vanaf 2023 niet meer mogelijk - Brink & Hoek Accountants - Amstelveen & Groningen

Denkt u eraan uw kind(eren) belastingvrij een ton te schenken voor een eigen woning? Doe dit dan snel! Vanaf 1 januari 2023 kan...

Ton schenking voor aankoop woning vanaf 2023 niet meer mogelijk - Brink & Hoek Accountants - Amstelveen & Groningen

Denkt u eraan uw kind(eren) belastingvrij een ton te schenken voor een eigen woning? Doe dit dan snel! Vanaf 1 januari 2023 kan...

Dit is het moment om uw hypotheek aan te passen - Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen

In de eerste maanden van 2022 is de hypotheekrente al fors gestegen. Op 1 januari was de laagste hypotheekrente 20 jaar vast 1,...

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Hebt u vorig jaar voor 31 oktober een vaststellingsverzoek NOW 1.0 ingediend bij het UWV, maar kon u toen de benodigde derden-...

Met ingang van 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Met ingang van 2022 zijn verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tot 31 december 2021 waren verliezen zes jaar vooruit te...

Pagina's