Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Corona maatregelen update juni 2021

De coronacrisis loopt bijna ten einde. Daarom zijn er vele veranderingen van toepassing omtrent verschillende...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - TVL met kwartaal verlengd

U kunt binnenkort via rvo.nl.

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - TOZO en TONK met drie maanden verlengd

Het kabinet komt met het voorstel om de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal. Bij toekomstige aanvragen komt de focus...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - NOW regeling

NOW 4.0 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het kabinet heeft bekend gemaakt voornemens te zijn de NOW-regeling...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Regeling bijzonder uitstel belastingen

Het coronavirus lijken we steeds meer onder de duim te hebben. Er wordt verwacht dat de economie per 1 juli weer grotendeels...

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet...

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter...

10 juni, 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen...

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle...

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar...

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee...

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Bedrijfsgebouw minimaal energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw verplicht minimaal energielabel C hebben.

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - WBTR juli 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat in vanaf 1 juli 2021. Kort samengevat is de wet bedoeld om verenigingen en...

Pagina's