Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

26 november, 2020
Corona update

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk is om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2020 aan te vragen. De...

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

26 november, 2020
Belastingplan

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën het percentage van het eigenwoningforfait...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

19 november, 2020
Arbeidsrecht

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de arbeidsparticipatie van vrouwen te...

Goedkeurend besluit 30%-regeling

19 november, 2020
Loonbelasting

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd. De goedkeuring heeft betrekking op een...

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

19 november, 2020
Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het...

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

19 november, 2020
Belastingplan

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling is aangenomen. Bij...

Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"

19 november, 2020
Loonbelasting

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het...

Wet homologatie onderhands akkoord

12 november, 2020
Civiel recht

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een dreigend faillissement van een onderneming met levensvatbare activiteiten wordt voorkomen door...

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen...

Bijtelling privégebruik auto

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto’s die...

Bijtelling privégebruik fiets

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Sinds 2020 geldt een forfaitaire...

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd over de winst boven de eerste tariefschijf. Per 1 januari...

Investeringsaftrek

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het investeringsbedrag. Het maximum van de KIA is € 16.307. Het bedrag van de...

Voorkom belastingrente

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar wordt opgelegd. Ondernemers kunnen belastingrente voorkomen door...

Het salaris van de dga

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ontvangen: 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare...

Pagina's