Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de...

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het...

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van...

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog...

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Corona maatregelen update juni 2021

De coronacrisis loopt bijna ten einde. Daarom zijn er vele veranderingen van toepassing omtrent verschillende...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - TVL met kwartaal verlengd

U kunt binnenkort via rvo.nl.

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - TOZO en TONK met drie maanden verlengd

Het kabinet komt met het voorstel om de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal. Bij toekomstige aanvragen komt de focus...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - NOW regeling

NOW 4.0 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het kabinet heeft bekend gemaakt voornemens te zijn de NOW-regeling...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Regeling bijzonder uitstel belastingen

Het coronavirus lijken we steeds meer onder de duim te hebben. Er wordt verwacht dat de economie per 1 juli weer grotendeels...

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet...

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter...

10 juni, 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen...

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle...

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar...

Pagina's