Dividend voor de dga

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging hangt samen met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting voor de winsten van...

Afdracht privégebruik

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kunt u gebruikmaken van een...

Doe tijdig suppletieaangifte

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2021 te doen. Voor een...

Herziening aftrek voorbelasting

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of...

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt...

Beperk belastingheffing in box 3

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. U kunt de belastingheffing...

Giften

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van...

Betaal hypotheekrente vooruit

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk zijn om de hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2021 vooruit te betalen en in 2020 tegen een...

Vraag middeling aan

12 november, 2020
Eindejaarsactualiteiten

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende kalenderjaren worden...

Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021

12 november, 2020
Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota bevat een tweetal wijzigingen. De...

Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

12 november, 2020
Formeel recht

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken. Belastingrente is bedoeld als prikkel om tijdig aangifte te doen of tijdig te verzoeken om een...

Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2

5 november, 2020
Corona update

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de openstelling van het vaststellingsloket voor de NOW-2 wordt uitgesteld van 15 november 2020 naar 15...

Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021

5 november, 2020
Corona update

De staatssecretarissen van Financiën hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het versoepelde uitstelbeleid van de Belastingdienst is verlengd tot 1 januari 2021. Dit beleid was per 1...

Uitzendregeling eigen woning

29 oktober, 2020
Inkomstenbelasting

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning...

Verlenging afspraken grensarbeiders

29 oktober, 2020
Corona update

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde van de coronacrisis zijn verlengd tot en met 31 december 2020. De afspraken betreffen de fiscale...

Pagina's