De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee...

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Bedrijfsgebouw minimaal energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw verplicht minimaal energielabel C hebben.

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - WBTR juli 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat in vanaf 1 juli 2021. Kort samengevat is de wet bedoeld om verenigingen en...

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW

...

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van...

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke...

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De...

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de...

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de...

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen...

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Regel- en wetgeving e-commerce EU

Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - aanvraagtermijn subsidie praktijkleren

Aanvraagtermijn subsidie praktijkjaren start op 2 juni

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - NOW regeling vijfde periode

Vijfde periode van de NOW-regeling (aanvragen voor 30 juni!)

Pagina's