Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

24 oktober, 2019
Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang...

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

17 oktober, 2019
Invordering

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de...

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

17 oktober, 2019
Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning bestemd is om in het...

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

17 oktober, 2019
Agro

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant geplaatst. De...

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

14 oktober, 2019
Omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet verwerkt, ter...

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

10 oktober, 2019
Loonbelasting

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven. Deze...

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

10 oktober, 2019
Inkomstenbelasting

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven. Omdat de Wet IB 2001 bepaalt...

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10 oktober, 2019
Arbeidsrecht

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De in...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

10 oktober, 2019
Omzetbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen....

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

3 oktober, 2019
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De Tweede Kamer had...

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

3 oktober, 2019
Arbeidsrecht

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe...

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26 september, 2019
Formeel recht

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste deels in het gelijk...

Kamervragen nieuwe KOR

26 september, 2019
Omzetbelasting

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in een kalenderjaar...

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

26 september, 2019
Omzetbelasting

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische...

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19 september, 2019
Belastingplan

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; het wetsvoorstel Wet fiscale...

Pagina's