Auto als verplicht privévermogen

21 januari, 2021
Ondernemingswinst

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen te rekenen. De keuzevrijheid van de ondernemer wordt...

Verlenging afspraken grensarbeiders

14 januari, 2021
Corona update

De staatssecretaris van Financiën heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over verlenging van de afspraken over de behandeling van grensarbeiders in de context van de coronacrisis...

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14 januari, 2021
Toeslagen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning...

Pilot webmodule DBA gestart

14 januari, 2021
Loonbelasting

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige...

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

7 januari, 2021
Loonbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt.  Schijf  Loon op jaarbasis  Loonbelasting/premie   volksverzekeringen        jonger dan...

Wijzigingen loonbelasting 2021

7 januari, 2021
Loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling...

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

7 januari, 2021
Inkomstenbelasting

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een...

Milieulijst 2021 vastgesteld.

24 december, 2020
Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige...

Energielijst 2021 vastgesteld

24 december, 2020
Ondernemingswinst

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021

24 december, 2020
Corona update

De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn aangepast. Beide subsidiemodules houden verband met steun...

Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting

24 december, 2020
Corona update

In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra steunmaatregelen bekendgemaakt. Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel Voor de detailhandel in de non...

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

24 december, 2020
Corona update

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met terugwerkende kracht ook bij vaste contracten als een...

Uitstel aflossing Tozo-lening

24 december, 2020
Corona update

Een van de onderdelen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal. Volgens de huidige regeling moeten ondernemers per...

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

17 december, 2020
Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026 bekendgemaakt. Volgens raming van het CBS bedraagt de resterende...

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

17 december, 2020
Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2021 en Eenmalige huurverlaging...

Pagina's