Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

12 december, 2019
Inkomstenbelasting

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn...

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

12 december, 2019
Arbeidsrecht

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te...

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

12 december, 2019
Algemeen

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang...

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

12 december, 2019
Sociale verzekeringen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-...

Uitleg relatiebeding

5 december, 2019
Arbeidsrecht

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een concurrentie- of een relatiebeding, moeten daarom...

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

5 december, 2019
Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende zaak. Voor een woning geldt...

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

5 december, 2019
Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is de Wet...

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

28 november, 2019
Arbeidsrecht

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad...

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

28 november, 2019
Civiel recht

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet verevening van pensioenrechten bij scheiding (Wvps...

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

28 november, 2019
Sociale verzekeringen

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoge premie daalt van 6,95% naar 6,7%. Het hoge...

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21 november, 2019
Toeslagen

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416...

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21 november, 2019
Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld. Aow 17,90% Anw 0,10% Awf, laag 2,94% Awf, hoog...

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

21 november, 2019
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De wettelijke indexering daarvan vindt plaats aan de hand van de...

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

21 november, 2019
Belastingplan

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het...

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

21 november, 2019
Inkomstenbelasting

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld kan niet hoger zijn dan de koopsom met...

Pagina's