Aanpassing NOW-1 en NOW-2

1 oktober, 2020
Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-1 en NOW-2) gewijzigd. Er is een...

Uitzondering op eis vlakke laadvloer

24 september, 2020
Autobelastingen

Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het voertuig voorzien te zijn van een vlakke laadvloer. De laadvloer dient aan zekere afmetingen te voldoen. Een...

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24 september, 2020
Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24 september, 2020
Loonbelasting

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het...

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

24 september, 2020
Corona update

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met terugwerkende...

Belastingplan 2021: een overzicht

17 september, 2020
Belastingplan

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten...

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17 september, 2020
Belastingplan

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om...

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met € 73. De...

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17 september, 2020
Belastingplan

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije...

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de minister van...

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 een...

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17 september, 2020
Belastingplan

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting....

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17 september, 2020
Belastingplan

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige...

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17 september, 2020
Belastingplan

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal...

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10 september, 2020
Omzetbelasting

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1 oktober 2020...

Pagina's