Gebruikelijk loon 2020

8 januari, 2020
Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet...

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

3 januari, 2020
Inkomstenbelasting

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een...

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

3 januari, 2020
Loonbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt.  Inkomen op jaarbasis  tarief tot AOW-leeftijd  tarief AOW-gerechtigde  € 0 t/m € 34.712  ...

Investeringsaftrek 2020

3 januari, 2020
Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (...

Bedragen kindregelingen 2020

3 januari, 2020
Toeslagen

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 221,49 6 t/m 11 jaar € 268,95 12 t/m 17 jaar...

Wijzigingen loonbelasting 2020

3 januari, 2020
Loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling...

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

3 januari, 2020
Ondernemingswinst

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen...

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

19 december, 2019
Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke Belastingplan 2020 (wetsvoorstel nummer 35.302) Overige...

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

12 december, 2019
Loonbelasting

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets...

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

12 december, 2019
Belastingplan

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze...

Geen verbod op negatieve spaarrente

12 december, 2019
Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor consumenten. Op dit moment rekenen Nederlandse banken...

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

12 december, 2019
Inkomstenbelasting

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn...

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

12 december, 2019
Arbeidsrecht

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te...

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

12 december, 2019
Algemeen

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang...

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

12 december, 2019
Sociale verzekeringen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-...

Pagina's