Het Coronavirus heeft grote gevolgen voor veel ondernemers. Dit roept begrijpelijk vragen op. Op deze pagina verzamelen we al onze informatie over dit onderwerp.

 

Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Neem contact op.

 

 

Terugbetaling belastingschuld als gevolg van corona

Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van de belastingschulden, waarvoor zij bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen.

Lees deze update

 

 

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Hebt u vorig jaar voor 31 oktober een vaststellingsverzoek NOW 1.0 ingediend bij het UWV, maar kon u toen de benodigde derden- of accountantsverklaring nog niet overleggen?

Lees deze update

 

 

Data aanvraag definitieve vaststellingen NOW-periodes

De aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 2.0 (juni t/m september 2020) kunt u nog tot en met 31 maart 2022 indienen.

Lees deze update

 

 

Tijdig NOW 5.0 aanvragen

De NOW-regeling is sinds 13 december 2021 weer opengesteld voor subsidieaanvragen voor de omzetperiode november en december 2021. Dit is NOW 5.0 en heeft één aanvraagperiode. Dit is alweer de zevende aanvraagperiode.

Lees deze update

 

 

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer: minder fileleed en minder CO2-uitstoot.

Lees deze update

 

 

Start rente en aflossing TOZO-lening

Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-lening van maximaal € 10.157 bij uw gemeente? Dan hoefde u tot 1 januari 2022 nog niet af te lossen op deze lening.

Lees deze update

 

 

Uitstel van betaling verlengd tot en met 31 maart 2022

Sinds eind november vorig jaar zijn er weer strengere coronamaatregelen van kracht. Daarom is toen ook de coronasteun weer uitgebreid. Een van de steunmaatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling.

Lees deze update

 

 

RVO hoeft geen rekening te houden met feitelijke bedrijfsactiviteiten

Op 15 maart 2020 is een onderneming in het Handelsregister opgenomen met de SBI-code 47293 (Winkel in buitenlandse voedingsmiddelen) met als omschrijving ‘De exploitatie van winkels in buitenlandse voedingsmiddelen’.

Lees deze update

 

 

Terug naar reguliere werktijdverkorting

Aan het begin van de coronacrisis werd het coronavirus en haar gevolgen aangemerkt als een bijzondere omstandigheid, waarvoor u als werkgever werktijdverkorting kon aanvragen

Lees deze update

 

 

Data definitieve vaststelling NOW gewijzigd

Voor de derde, vierde, vijfde en zesde aanvraagperiode is de datum tot wanneer u een definitieve vaststelling kunt aanvragen gelijkgetrokken. U kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een aanvraag doen voor de definitieve berekening.

Lees deze update

 

 

Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

Er mag langer uitstel van betalingen worden verleent voor belastingen die uiterlijk vóór september 2021 of tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn.

Lees deze update

 

 

Bijzonder uitstel van betaling verlengd tot en met 31 januari 2022

Heeft u liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis? Wellicht kunt u uitstel van betaling van belasting krijgen tot en met 31 januari 2022. Let op: u dient te voldoen aan strenge voorwaarden.

Lees deze update

 

 

Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

Er mag langer uitstel van betalingen worden verleent voor belastingen die uiterlijk vóór september 2021 of tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn.

Lees deze update

 

 

Data definitieve vaststelling NOW gewijzigd

Voor de derde, vierde, vijfde en zesde aanvraagperiode kunt u tot en met 22 februari 2023 een aanvraag kunt doen voor de definitieve berekening van de NOW.

Lees deze update

 

 

Terug naar reguliere werktijdverkorting

Nu de NOW-regeling per 1 oktober jl. is geëindigd, kunnen werkgevers sindsdien weer gebruikmaken van de reguliere ontheffing van het verbod op werktijdverkorting. Lees waar u aan moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Lees deze update

 

 

RVO hoeft geen rekening te houden met feitelijke bedrijfsactiviteiten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoeft geen rekening te houden met wijzigingen (al dan niet met terugwerkende kracht) die na de peildatum van 15 maart 2020 in het Handelsregister zijn doorgevoerd.

Lees deze update

 

 

Aanpassing NOW-4 regeling

De eerder aangekondigde NOW-4 voor het derde kwartaal van 2021 wordt gewijzigd. Dat heeft het kabinet besloten. De wijzigingen houden in dat het maximale op te geven omzetverlies over het derde kwartaal van 2021 wordt begrensd op 80%.

Lees deze update

 

 

Definitief: vanaf 1 juli weer uren bijhouden t.b.v. urencriterium

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium is na 30 juni 2021 niet verder verlengd. Dit criterium wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 uren per jaar (24 uur per week) aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt besteed, ook als dit in werkelijkheid niet zo was.

Lees deze update

 

 

Toch nog nadere verlenging bijzonder uitstel belastingen tot eind september

Het is definitief: het bijzonder uitstel van belastingen is verlengd tot eind september 2021. Aanvankelijk zou de regeling 1 juli 2021 worden stopgezet, maar na een motie vanuit de Tweede Kamer aan het kabinet, wordt het met één kwartaal verlengd. Met ingang van 1 oktober moet aan alle opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan.

Lees deze update

 

 

Let op: vraag tijdig de NOW-1 verklaring aan

Heeft u minder dan 20.000 euro aan voorschot ontvangen, dan kunt u de aanvraag zelf doen. Bij hogere voorschotten of definitieve uitkeringen dient u een derdenverklaring of mogelijk zelfs een accountantsverklaring toe te voegen. Wij kunnen u daarbij helpen. In verband met de planning horen we graag uiterlijk 1 september of wij u van dienst kunnen zijn.

Lees deze update

 

 

Updates corona maatregelen en regelingen juni 2021

De coronacrisis loopt bijna ten einde. Daarom zijn er vele veranderingen van toepassing omtrent verschillende regelingen. We behandelen in dit artikel verschillende belangrijke punten. 

Lees deze update

 

 

Verlenging TVL: de spelregels

U kunt binnenkort via rvo.nl. TVL aanvragen voor het tweede kwartaal van 2021(Q2). Voor het mkb (maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het maximale bedrag verhoogd naar € 1.200.000. 

Lees deze update

 

 

Tozo en TONK worden verlengd in het derde kwartaal

Het kabinet komt met het voorstel om de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal. Bij toekomstige aanvragen komt de focus meer te liggen op het ondersteunen van u als ondernemer.

Lees deze update

 

 

Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt eind juni

Het kabinet heeft besloten de regeling uitstel van betaling met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten.

Lees deze update

 

 

NOW-regeling met drie maanden verlengd

NOW 4.0 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Het kabinet heeft bekend gemaakt voornemens te zijn de NOW-regeling ongewijzigd te verlengen.

Lees deze update

 

 

Doe een aanvraag voor de vijfde periode van de NOW

Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een handige tool online gezet die werkgevers helpt een goede inschatting te maken van hun situatie en of zij recht hebben op tegemoetkoming in de loonkosten.

Lees deze update

 

 

Nieuw besluit fiscale tegemoetkomingen coronacrisis per 1 oktober 2020 (09-10-2020)

In het overheidsbesluit is de aangekondigde termijnverlenging tot 31 december 2020 opgenomen voor de meeste goedkeuringen uit het besluit van 16 juni 2020. Enkele goedkeuringen hebben een einddatum gekregen.

Lees deze update

 


Stimuleren van investeringen
(09-10-2020)

Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Lees deze update

 

 

Meer bekend over NOW 3.0 (09-10-2020)

De NOW 3.0 regeling zal medio oktober 2020 worden gepubliceerd in de Staatscourant. Vooruitlopend op die publicatie zijn al wat bijzonderheden bekendgemaakt. 

Lees deze update

 

 

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart (09-10-2020)

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0-regeling, kunnen vanaf 7 oktober een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat de werkgever te veel voorschot heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als het omzetverlies kleiner is dan de werkgever had verwacht bij de voorschotaanvraag of als de loonsom is gedaald.

Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.

 

 

Vermogenstoets bij Tozo 3.0 uitgesteld (09-10-2020)

Sinds 1 oktober 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets op te nemen. Die toets hield in dat als de ondernemer meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, hij/zij niet in aanmerking zou komen voor Tozo 3.0. Het kabinet heeft echter inmiddels besloten om deze beperkte vermogenstoets nog niet in te voeren, maar uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat de zelfstandig ondernemer voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering voor levensonderhoud kan aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

 

 

Gratis ontwikkeladvies wordt weer verkrijgbaar (09-10-2020)

In de steunmaatregel NOW 2.0 die tot 1 oktober 2020 liep, stond dat de werkgever zich verplicht moest inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Deze voorwaarde komt ook terug in de NOW 3.0-regeling van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Vanaf 1 december a.s. zijn er weer gratis ontwikkeladviezen beschikbaar. Er is budget voor 50.000 adviestrajecten. De gratis ontwikkeladviezen zijn beschikbaar voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen en andere werkzoekenden.

 

 

Corona regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten (08-07-2020)

Hier lees je alle over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL regeling is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) regeling die dit voorjaar in het eerste noodpakket van de overheid zat.

Lees deze update

 

 

Update NOW 2.0: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (30-06-2020)

Het kabinet heeft besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met vier maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel enkele nieuwe voorwaarden...

Lees over de NOW 2.0

 

 

TOZO Regeling: Moet teveel ontvangen geld terugbetaald worden? (30-06-2020)

Veel aanvragen voor de TOZO zijn ingediend aan het begin van de Lock-down. Toen was het omzetverlies groot...

Lees de veelgestelde vragen over de TOZO

 

 

Steunpakket 2.0: nieuwe voorwaarden (04-06-2020)

Een week na de bekendmaking van NOW 2.0, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en de verlenging van de TOZO met aangepaste voorwaarden, zijn de eerste mutaties in het nieuwe steunpakket al weer doorgevoerd. Die staan in een brief aan de Tweede Kamer van 28 mei jl. De belangrijkste wijzigingen zetten we even op een rij.

Lees deze update

 

 

NOW 2.0 'tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid' (27-05-2020)

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) met drie maanden te verlengen (hierna NOW 2.0).

Lees alles over de NOW 2.0

 

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling in de praktijk (11-05-2020)

Lees alles over deze maatregel

 

 

Verhoging vrije ruimte voor 2020 en thuiswerkfaciliteiten (11-05-2020)

Lees verder over de vrije ruimte voor 2020

 

 

TOGS en verklaring afgescheiden privé- en zakelijk adres (11-05-2020)

Update: privé adres bij aanvraag TOGS

Lees de update

 

 

Aanpassingen NOW-regeling (11-05-2020)

Alle aanpassingen op de NOW regeling

Bekijk de aanpassingen

 

 

Aanpassingen, versoepelingen en aanvullingen op bestaande maatregelen (01-05-2020)

De eerste ervaringen met de coronasteunmaatregelen zijn inmiddels opgedaan. Daardoor zijn er ook tekortkomingen aan het licht gekomen. In dit deel daarom vooral veel aanpassingen, versoepelingen en aanvullingen op bestaande maatregelen.

Bekijk de aanpassingen

 

 

Update: aanvulling op Tozo (28-04-2020)

Hier vind je de laatste aanvulling op de Tozo, één van de overheidsmaatregelen i.v.m. Corona.

verruiming Tozo regeling

 

 

Update Tozo (22-04-2020)

Hier vind je uitgebereide infromatie over de Tozo, één van de overheidsmaatregelen i.v.m. Corona.

Informatie Tozo regeling

 

 

Update overheidsregelingen (15-04-2020)

Hier vind je een overzicht van alle aanpassingen op eerder aangekondigde overheidsmaatregelen.

Bekijk de update

 

 

Start NOW regeling (03-04-2020)

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid - NOW, loket open vanaf 6 april.

Lees alles over de NOW regeling

 

 

Overzicht van maatregelen voor ondernemers (20-03-2020)

Hierna hebben we de maatregelen die voor u het meest van belang zijn op een rij gezet.

Bekijk het overzicht

 

 

Veel gestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen (20-03-2020)

Antwoorden op veel gestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus op de werkvloer.

Bekijk het overzicht van veelgestelde vragen

 

 

Tijdelijke sluiting van ons kantoor i.v.m. Corona

Bij ons staat de gezondheid van een ieder voorop, daarom nemen ook wij onze verantwoordelijkheid door persoonlijk fysiek contact zo veel mogelijk te vermijden en werken onze collega's thuis.

Lees meer over onze bereikbaarheid