Op 15 maart 2020 is een onderneming in het Handelsregister opgenomen met de SBI-code 47293 (Winkel in buitenlandse voedingsmiddelen) met als omschrijving ‘De exploitatie van winkels in buitenlandse voedingsmiddelen’. Volgens de ondernemer past de SBI-code 56102 (Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.) beter bij de activiteiten die hij feitelijk uitvoert. Dat volgt ook uit de toepassing van de cao horeca. De ondernemer heeft naar zijn mening recht op TVL behoren bij die SBI-code.

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) geen ruimte biedt om rekening te houden met feitelijke bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geen rekening hoeft te houden met wijzigingen (al dan niet met terugwerkende kracht) die na de peildatum van 15 maart 2020 in het Handelsregister zijn doorgevoerd.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor TVL? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.

Verlenging afspraken grensarbeiders

Corona update
29 oktober, 2020

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde van de coronacrisis zijn verlengd tot en met 31 december 2020. De...

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

Corona update
27 mei, 2021

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. De...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Coronamaatregelen en financiële gevolgen voor ondernemers

Verhoging vrije ruimte voor 2020 en thuiswerkfaciliteiten

Corona update
12 mei, 2020

Verhoging vrije ruimte voor 2020 De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever is eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% voor het...