Sinds eind november vorig jaar zijn er weer strengere coronamaatregelen van kracht. Daarom is toen ook de coronasteun weer uitgebreid. Een van de steunmaatregelen betreft het bijzonder uitstel van betaling.

 

Het bijzonder uitstel van betaling is verder verlengd tot en met 31 maart 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de andere steunmaatregelen. Dit heeft het kabinet bekendgemaakt.
Klanten die al bijzonder uitstel van betaling hebben, hoeven geen actie te ondernemen. Hun uitstel wordt automatisch tot en met 31 maart 2022 verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022.

 

Klanten die nog geen uitstel hebben aangevraagd, of alle schulden al hebben afgelost maar weer in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen (opnieuw) bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het eerste kwartaal van 2022.

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Corona maatregelen update juni 2021

Updates corona maatregelen en regelingen juni 2021

Corona update
11 juni, 2021

De coronacrisis loopt bijna ten einde. Daarom zijn er vele veranderingen van toepassing omtrent verschillende regelingen. We behandelen in dit artikel de onderstaande de punten...

Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0

Corona update
4 juni, 2020

De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting gegeven op...

Urencriterium 2021

Corona update
25 januari, 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat een ondernemer ten minste 1.225 uren en de helft van...