Het uitstelbeleid invordering is met terugwerkende kracht tot 1 april 2022 tijdelijk versoepeld voor ondernemers met betalingsproblemen. Hierdoor kan de Ontvanger toch een betalingsregeling met een looptijd van maximaal 12 maanden toekennen aan ondernemers die daar onder het bestaande beleid niet voor in aanmerking komen, of slechts voor een korte termijn. De versoepeling geldt voor de verzoeken om uitstel van betaling die ondernemers tot en met 30 september 2022 indienen. Dit geldt ook voor de verzoeken die vóór 1 april jl. zijn ingediend, maar waarop de Ontvanger nog niet heeft beslist.

 

De maximale termijn van een betalingsregeling is 12 maanden, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis heeft de dwanginvordering stilgelegen. Nu die weer is opgestart, blijken sommige ondernemers niet meer in aanmerking te kunnen komen voor een betalingsregeling of door tijdsverloop nog slechts voor een korte periode. De Ontvanger kan nu door de versoepeling toch een betalingsregeling toekennen aan deze ondernemers voor de duur van maximaal 12 maanden. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum waarop de Ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Daarbij moet de ondernemer voldoen aan de overige gebruikelijke voorwaarden.

 

Heeft u vragen over het uitstelbeleid invordering? We helpen u graag. Neem contact met ons op.

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - NOW regeling vijfde periode

Vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Corona update
12 mei, 2021

Vijfde periode van de NOW-regeling (aanvragen voor 30 juni!)Sinds donderdag 6 mei kunnen werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vijfde periode van de Noodmaatregel...

Steunmaatregelen sportverenigingen

Corona update
7 mei, 2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor...

Versoepeling voor ondernemers met belastingschuld als gevolg van Corona - Brink en Hoek Accountants

Versoepeling voor ondernemers met belastingschuld als gevolg van Corona

Corona update
5 juli, 2022

Ondernemers die tijdens de coronacrisis een forse belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen langer de tijd om af te lossen. Het maandelijkse bedrag mag voortaan per kwartaal...