Het kabinet wil via een internetconsultatie meer zicht krijgen op de knelpunten die ondernemers ervaren bij de terugbetaling van de belastingschulden, waarvoor zij bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen. Sinds 1 april jl. is het bijzonder uitstel van betaling geëindigd en moeten ondernemers weer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Vanaf 1 oktober 2022 start de terugbetalingsregeling. Ondernemers krijgen in juli een overzicht van de totale schuld en het bijbehorende maandbedrag. Via gerichte vragen wil het kabinet nu weten hoe zij daarbij ondersteund kunnen worden. De consultatieronde loopt tot 9 mei 2022.
 

Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rij gereageerd op een ingediende motie die de regering verzoekt om verschillende scenario’s mogelijk te maken voor verlenging van de terugbetalingstermijn van 5 jaar voor coronaschulden. Van Rij is geen voorstander van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om over het voorstel in de motie te beslissen.
 

Fouten in overzicht coronaschulden

Ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben begin april van de Belastingdienst een overzicht ontvangen van hun openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn fouten geslopen, zo laat de belastingdienst weten. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer moet zijn: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt in juli een nieuw overzicht met de openstaande schulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente.
 

Heeft u vragen over de terugbetalingsregeling, of heeft u extra financiering nodig om aan de belastingverplichtingen te voldoen neem dan contact op met Willem Hartholt via w.hartholt@brink-hoek.nl.

TVL startende ondernemers

Corona update
3 juni, 2021

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De...

Garantieregeling kleine ondernemers

Corona update
14 mei, 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - Werkkostenregeling 2020

Vrije ruimte werkkostenregeling stijgt in 2020 naar 3%

Corona update
12 november, 2020

Een van de maatregelen die het kabinet op 24 april heeft aangekondigd is het eenmalig verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) van 1,7 naar 3 procent voor de...