Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer: minder fileleed en minder CO2-uitstoot.

 

Om thuiswerken verder te stimuleren is per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. Denk aan extra kosten van werknemers voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

 

Let op

Wanneer uw werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag u niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten toepassen.

 

Vaste thuiswerkvergoeding

U kunt voor de thuiswerkkosten ook een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, dan geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

 

Aanpassen vaste reiskosten

Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet u allereerst vaststellen op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of u voor de 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft.

 

Alternatieven

Naast de nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor thuiswerkkosten, kunt u ook gebruikmaken van andere gerichte vrijstellingen voor thuiswerkfaciliteiten.
Zo is er de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, bijvoorbeeld voor een ergonomische bureaustoel en een zit-sta-bureau. Op voorwaarde dat de arbovoorzieningen zijn gebaseerd op de verplichtingen die u heeft in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Ook is er een gerichte vrijstelling voor ICT-middelen. En hebt u voldoende vrije ruimte, dan kunt u ook de vrije ruimte gebruiken voor thuiswerkfaciliteiten.

 

Heeft u vragen over de thuiswerkvergoeding en kunnen wij u ondersteunen? Neem gerust contact met ons op.

Informatie Tozo "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers"

Informatie Tozo "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers"

Corona update
22 april, 2020

Informatie Tozo "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, derven...

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Corona update
27 januari, 2022

Hebt u vorig jaar voor 31 oktober een vaststellingsverzoek NOW 1.0 ingediend bij het UWV, maar kon u toen de benodigde derden- of accountantsverklaring nog niet overleggen? In...

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

Corona update
8 oktober, 2020

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021 is geregeld, is op 30 september in het...