De NOW-regeling is sinds 13 december 2021 weer opengesteld voor subsidieaanvragen voor de omzetperiode november en december 2021. Dit is NOW 5.0 en heeft één aanvraagperiode. Dit is alweer de zevende aanvraagperiode.
Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee u de aanvraag kunt doen. U kunt uw aanvraag nog tot en met 31 januari 2022 doen.

 

U kunt gebruikmaken van de NOW 5.0 als u een omzetverlies in november en december 2021 had van minimaal 20%. Het omzetverlies wordt bepaald door een zesde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden november en december 2021. In tegenstelling tot eerdere aanvraagperiodes kunt u dus niet langer kiezen over welke maanden u het omzetverlies wilt berekenen. De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%.
De referentiemaand voor de loonsom voor de zevende aanvraagperiode is september 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

 

Uw werkgeverslasten worden ook weer voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

 

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden november en december 2021 mag ten opzichte van tweemaal de loonsom in september 2021 geleidelijk worden verminderd met 15%, zonder dat de subsidie lager wordt. Bij NOW 4.0 was dit percentage nog 10%. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt uw loonsom met meer dan 15%? Dan kan dit betekenen dat u NOW-subsidie moet terugbetalen.

 

Ook voor startende ondernemer

Bent u uw onderneming gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021? U kunt dan ook een aanvraag doen voor de zevende aanvraagperiode. Bent u gestart na 1 februari 2020 maar uiterlijk op 1 juli 2021, dan kunt u de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentieomzet-periode hanteren. Bent u gestart ná 1 juli 2021 maar uiterlijk op 30 september 2021? In dat geval kunt u de referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en omrekenen naar twee maanden. Hierdoor is deze vergelijkbaar met de omzet in november en december 2021.

 

Andere voorwaarden

Voor NOW 5.0 geldt ook weer een verplichting om geen dividend of bonussen uit te keren over 2021 aan het bestuur en de directie. Er mogen ook geen eigen aandelen worden ingekocht. In deze NOW-periode heeft u ook weer een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Ook heeft u een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de ontslagen werknemer. Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als u in de periode van 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer hebt aangevraagd, maar geen contact heeft opgenomen met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

 

Heeft u vragen omtrent NOW 5.0? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Corona update
25 februari, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1,...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen en Groningen - wijzigingen NOW regeling

Aanpassing in NOW-4 regeling

Corona update
14 juli, 2021

De eerder aangekondigde NOW-4 voor het derde kwartaal van 2021 wordt gewijzigd. Dat heeft het kabinet besloten. De wijziging houdt in dat het maximale op te geven omzetverlies...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen - Groningen - Corona maatregelen en fincanciële gevolgen voor ondernemers - TOZO

Veelgestelde vraag over de TOZO-regeling: terugbetaling

Corona update
30 juni, 2020

TOZO Regeling: moet het teveel ontvangen geld terugbetaald worden?Veel aanvragen voor de TOZO zijn ingediend aan het begin van de Lock-down. Toen was het omzetverlies groot. In...