Nieuw besluit fiscale tegemoetkomingen coronacrisis per 1 oktober 2020

In het overheidsbesluit is de aangekondigde termijnverlenging tot 31 december 2020 opgenomen voor de meeste goedkeuringen uit het besluit van 16 juni 2020. Enkele goedkeuringen hebben een einddatum gekregen. Maar eerst de ruimere verlenging van het bijzondere uitstel van betaling en de daaropvolgende betalingsregeling.

 

Uitstel en betalingstermijn verder verlengd

In eerdere nieuwsbrieven informeerden we je over de verlenging van de bestaande mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden tot 31 december 2020 en de betalingsregeling die daarna zou ingaan. Beide verlengingen zijn uiteindelijk ruimer vormgegeven. Belastingplichtigen die voor 1 oktober 2020 de eerste aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis hebben ingediend en gekregen, kunnen nu dat uitstel (tot en met 31 december 2020) laten verlengen tot 
1 juli 2021 als zij nog steeds in financieel zwaar weer verkeren door de voortdurende coronacrisis. Als zij daarna beginnen met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mogen zij daar langer over doen, namelijk 36 in plaatst van 24 maanden. In het voorjaar van 2021 krijgen zij een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.