De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de coronacrisis getroffen bedrijven. De vergoeding in de NOW is verhoogd van 80 naar 85% van de loonsom. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021. Zoals gebruikelijk betaalt het UWV de NOW uit in voorschotten, waarna te zijner tijd de definitieve vaststelling en afrekening volgt.

Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed

Corona update
18 maart, 2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bevat een vergoeding voor de vaste lasten van een bedrijf. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de per sector forfaitair bepaalde...

Ondernemer regelt financiële zaken gerelateerd aan corona achter laptop

Veelgestelde vragen m.b.t. Corona en ondernemersschap

Corona update
18 maart, 2020

In dit artikel geven we antwoorden op veelgestelde vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus op de werkvloer. Heeft een medewerker die in quarantaine...

Brink-Hoek-Amsterdam-Groningen-Amstelveen-Accountants-ondernemers-terugbetalingsregeling-belastingschulden-versoepeld

Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

Corona update
14 oktober, 2021

Er mag langer uitstel van betalingen worden verleent voor belastingen die uiterlijk vóór september 2021 of tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn....