Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

10 oktober, 2019
Inkomstenbelasting

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven. Omdat de Wet IB 2001 bepaalt...

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10 oktober, 2019
Arbeidsrecht

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De in...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

10 oktober, 2019
Omzetbelasting

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen....

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

3 oktober, 2019
Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De Tweede Kamer had...

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

3 oktober, 2019
Arbeidsrecht

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe...

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26 september, 2019
Formeel recht

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste deels in het gelijk...

Kamervragen nieuwe KOR

26 september, 2019
Omzetbelasting

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in een kalenderjaar...

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

26 september, 2019
Omzetbelasting

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische...

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19 september, 2019
Belastingplan

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; het wetsvoorstel Wet fiscale...

Maatregelen vennootschapsbelasting

19 september, 2019
Belastingplan

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met ingang van 2021 gaat het hoge tarief omlaag naar 21,7...

Maatregelen inkomstenbelasting

19 september, 2019
Belastingplan

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35% en het...

Maatregelen loonbelasting

19 september, 2019
Belastingplan

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers verstrekt. Het Belastingplan...

Maatregelen omzetbelasting

19 september, 2019
Belastingplan

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde...

Bronbelasting op royalty en dividend

19 september, 2019
Belastingplan

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze...

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19 september, 2019
Belastingplan

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en grond. Assurantiebelasting...

Pagina's