Dit jaar is het nog interessanter om te investeren in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. In het kader van de aanpak van de klimaatverandering is namelijk meer budget vrijgemaakt voor de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA).

 

U kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg).

 

Bent u een kleine ondernemer of een non-profitinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 12%. De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfs- of bestelauto.

 

Aanvragen bij RVO

De subsidie vraagt u aan bij RVO.nl. Dat kan alleen als u de nieuwe bedrijfsauto nog niet hebt gekocht. U moet wel in het bezit zijn van een niet-bindende koop- of leaseovereenkomst. Vervolgens krijgt u van de RVO een brief waarin staat dat u subsidie krijgt (de ‘verleningsbeschikking’). Daarna moet de auto binnen zeven maanden aan u worden geleverd. Nadat de auto aan u is geleverd en op kenteken staat, doet u bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie.

 

Verplichtingen

De bedrijfsauto moet onafgebroken drie jaar op uw naam (als subsidieontvanger) staan. De RDW controleert periodiek of u aan deze eis voldoet. Bewaar daarom de koop- of financial leaseovereenkomst goed tot drie jaar na de datum van de tenaamstelling van de bedrijfsauto. Verkoopt u de bedrijfsauto binnen de driejaarstermijn, dan moet u dit bij de RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

 

Ook MIA

U komt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s – naast de subsidie – mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat is het geval als u investeert in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat (code G 3101). Zodra de overeenkomst definitief
is gemaakt, vraagt u de MIA binnen 3 maanden aan. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag.

 

Maar let op, de subsidie vermindert wel de grondslag voor de MIA.

 

Tip
Ook voor een oplaadpunt kunt u MIA claimen.

 

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens in ondersteunen? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Ondernemingsrecht
20 mei, 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op bestuur...

Excessief lenen bij de eigen vennootschap - Brink en Hoek Accountants

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Ondernemingsrecht
22 april, 2022

De minister heeft een derde nota van wijziging wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorgelegd aan de Tweede Kamer. De grens waarboven...