De minister heeft een derde nota van wijziging wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorgelegd aan de Tweede Kamer. De grens waarboven aanmerkelijkbelanghouders vanaf 2023 box-2-belasting moeten betalen over schulden bij hun eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Dit wetsvoorstel is al in 2020 ingediend, maar werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Het ophogen van de grens volgt uit afspraken uit het coalitieakkoord.

 

Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen bv zijn uitgezonderd van deze maatregel. Daarna moet een hypotheekrecht worden verstrekt aan de eigen bv om onder de uitzondering te vallen.
Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die zijn aangegaan voor de woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt. Het gaat hier dus niet om de schulden die zijn aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

 

Hoe het definitieve wetsvoorstel er in detail uit gaat zien is nog niet bekend, maar met deze contouren is het wel zaak om tijdig te anticiperen waar dit nodig is.

 

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel en mogelijkheden om bestaande financieringen te herstructureren? Neem gerust contact op met Willem Hartholt via w.hartholt@brink-hoek.nl.

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Ondernemingsrecht
27 januari, 2022

Dit jaar is het nog interessanter om te investeren in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. In het kader van de aanpak van de klimaatverandering is namelijk meer budget...

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Ondernemingsrecht
20 mei, 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op bestuur...