In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat de FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het praktische effect van deze maatregel is dat het vanaf die datum niet meer mogelijk is om nog toevoegingen te doen aan de FOR. Bestaande rechten mogen nog wel worden afgewikkeld op de manier zoals we die nu kennen. Deze maatregel hing al een tijdje in de lucht, maar wordt nu waarschijnlijk versneld ingevoerd als gevolg van de huidige financiële tegenvallers. Na het pensioen in eigen beheer valt nu dus ook het doek voor de FOR.

 

Commentaar

Het is belangrijk om te beseffen dat de FOR weliswaar wordt gereserveerd op de balans van de ondernemer, maar dat er voor deze reserve te zijner tijd daadwerkelijk een lijfrente bij een verzekeraar of bank moet worden bedongen. Dit betekent voor de ondernemer dat hij of zij ervoor moet zorgen dat er voldoende liquiditeiten zijn om deze lijfrente op de ‘pensioendatum’ te kunnen aankopen. Dit laatste punt blijkt in de praktijk bij veel ondernemers tegen te vallen. Daarom lijkt het de overheid verstandig om een eind te maken aan dit papieren uitstel van belasting betalen. Laat de ondernemer op het moment dat hij over liquiditeiten beschikt een lijfrente afsluiten. De aangekondigde uitbreiding van de jaar- en reserveringsruimte helpt daarbij.

 

Heeft u vragen over wat de afschaffing van de FOR specifiek voor u betekent? We helpen u graag verder, neem contact met ons op.

Fiscale jaarruimte: Hoe de Belastingdienst een deel van je pensioen betaalt

Pensioen
24 november, 2021

Wie onvoldoende pensioen opbouwt, kan zelf een aanvullende pensioenpot opbouwen. U hoeft dit niet in uw eentje te doen: de fiscus betaalt mee. Dit kan behoorlijk veel...

Dit zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel - Brink Hoek Accountants Amsterdam Amstelveen Groningen

Dit moet u weten over het nieuwe pensioenstelsel

Pensioen
23 mei, 2022

Het nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk per 1 januari 2023 in. Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat er gaat veranderen en hoe werkgevers en werknemers daarmee om...

Brink en Hoek over inhaalruimte pensioentekorten en Wtp

Denk alvast na over inhaalruimte pensioentekorten en Wtp

Pensioen
9 november, 2022

De invoering van de Wtp is weliswaar uitgesteld tot 1 juli 2023, maar er is wel degelijk nu al aanleiding tot het ondernemen van actie. Binnen veel pensioenregelingen bestaat de...