De invoering van de Wtp is weliswaar uitgesteld tot 1 juli 2023, maar er is wel degelijk nu al aanleiding tot het ondernemen van actie. Binnen veel pensioenregelingen bestaat de mogelijkheid om in het verleden ontstane tekorten in de pensioenopbouw in te halen. Daarbij kan van de werknemer een eigen bijdrage worden gevraagd. Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel van de Wtp per 1 juli 2023 vervalt de inhaalruimte voor pensioentekorten onder het huidige systeem. Als een werknemer voornemens is om gecumuleerde tekorten uit het verleden alsnog bij te sparen, dan is het verstandig om hier niet langer mee te wachten. In het nieuwe stelsel blijft het wel gewoon mogelijk om het daarin opgebouwde pensioen vrijwillig aan te vullen als de pensioenregeling fiscaal niet maximaal is.

Fiscale jaarruimte: Hoe de Belastingdienst een deel van je pensioen betaalt

Pensioen
24 november, 2021

Wie onvoldoende pensioen opbouwt, kan zelf een aanvullende pensioenpot opbouwen. U hoeft dit niet in uw eentje te doen: de fiscus betaalt mee. Dit kan behoorlijk veel...

Dit zijn de highlights uit het nieuwe pensioenstelsel - Brink Hoek Accountants Amsterdam Amstelveen Groningen

Dit moet u weten over het nieuwe pensioenstelsel

Pensioen
23 mei, 2022

Het nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk per 1 januari 2023 in. Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat er gaat veranderen en hoe werkgevers en werknemers daarmee om...

FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) zal worden afgeschaft - Brink en Hoek Accountants

FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) zal worden afgeschaft

Pensioen
5 juli, 2022

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd dat de FOR (Fiscale Oude-dag Reserve) met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het praktische effect van deze...