Ondernemers met een uitgestelde coronabelastingschuld die op 1 oktober 2022 zijn gestart met aflossen, kunnen eenmalig een betaalpauze krijgen van maximaal zes in plaats van drie maanden. Dit laat staatssecretaris Van Rij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Om voor deze verruiming van de betalingsregeling in aanmerking te komen, moeten deze ondernemers een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst, waaruit hun aflossingsproblematiek blijkt. Daarnaast moeten zij vanaf 1 april 2022 hun reguliere betalingsverplichtingen (zoals afdracht btw en loonheffingen) steeds zijn nagekomen.

 

Voor hulp kunt u terecht bij uw accountmanager.

Steunmaatregelen sportverenigingen

Corona update
7 mei, 2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor...

Brink Hoek Acocuntants Amsterdam Amstelveen Groningen

Maak uw TVL-aanvraag compleet

Corona update
23 mei, 2022

Heeft u TVL aangevraagd en nog niet alle informatie aangeleverd? Doe dit dan snel. Heeft de RVO u een taak gegeven om vragen in uw dossier te beantwoorden of extra informatie...

Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring

Corona update
22 oktober, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1) gewijzigd. De wijziging betreft de...