De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor NOW voor dat tijdvak. Het aanvraagloket is per subsidietijdvak steeds ongeveer vier weken opengesteld. De openingstijd van het aanvraagloket voor het derde tijdvak van de NOW-3, dat is het tweede kwartaal van 2021, is verlengd. Dit geeft werkgevers meer tijd om een aanvraag te doen en beperkt het risico van te laat indienen van een aanvraag. Het loket is geopend tot en met woensdag 30 juni 2021.

Brink-Hoek-Amsterdam-Groningen-Amstelveen-Accountants-ondernemers-rvo-cbb

RVO hoeft geen rekening te houden met feitelijke bedrijfsactiviteiten

Corona update
14 oktober, 2021

Op 15 maart 2020 is een onderneming in het Handelsregister opgenomen met de SBI-code 47293 (Winkel in buitenlandse voedingsmiddelen) met als omschrijving ‘De exploitatie van...

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

Corona update
31 augustus, 2020

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een...

Aanvullingen economisch steunpakket

Corona update
18 maart, 2021

Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De hoogte...