De derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3) kent drie subsidietijdvakken, ieder met een looptijd van drie maanden. Gedurende het subsidietijdvak kan de werkgever een aanvraag indienen voor NOW voor dat tijdvak. Het aanvraagloket is per subsidietijdvak steeds ongeveer vier weken opengesteld. De openingstijd van het aanvraagloket voor het derde tijdvak van de NOW-3, dat is het tweede kwartaal van 2021, is verlengd. Dit geeft werkgevers meer tijd om een aanvraag te doen en beperkt het risico van te laat indienen van een aanvraag. Het loket is geopend tot en met woensdag 30 juni 2021.

Kamervragen Tozo voor grensondernemers

Corona update
4 februari, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de Tozo voor grensondernemers. Ondernemers die niet in Nederland wonen maar...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen - Groningen - Urencriterium uren bijhouden

Definitief: vanaf 1 juli weer uren bijhouden voor het urencriterium

Corona update
14 juli, 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium is na 30 juni 2021 niet verder verlengd. Dit criterium wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 uren per...

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

Corona update
18 juni, 2020

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter bestrijding...