De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2019-2020. Aanvragen hadden uiterlijk op 16 september 2020 om 17.00 uur moeten zijn ingediend om nog tijdig te zijn. In verband met de coronapandemie zijn werkgevers niet altijd in staat geweest om tijdig hun subsidieaanvraag in te dienen. Met een beroep op de hardheidsclausule is dit nu alsnog mogelijk. De werkgever zal moeten aantonen dat de corona-uitbraak of de coronamaatregelen zodanige gevolgen hebben gehad dat hij daardoor niet in staat was de aanvraag tijdig in te dienen. Het feit dat de medewerker, die de aanvraag zou indienen, vanwege corona is ziekgemeld, is onvoldoende. Daarnaast moet sprake zijn van een ’onbillijkheid van overwegende aard’ indien de subsidie niet alsnog zou worden verstrekt.

Een beroep op de hardheidsclausule wordt alleen gehonoreerd wanneer de werkgever met schriftelijke bewijzen komt. Werkgevers, die zich tussen 16 en 30 september 2020 hebben gemeld bij RVO.nl, worden in de gelegenheid gesteld om tussen 3 en 21 mei 2021 alsnog een aanvraag in te dienen.

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

Corona update
25 februari, 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1,...

Brink & Hoek Accountants - Verbod uitkeren bonussen in jaar van NOW ontvangst

Verbod uitkeren bonussen in jaar van NOW ontvangst

Corona update
15 september, 2021

Heeft uw bedrijf of hebben uw groepsmaatschappijen de NOW-2 en NOW-3 ontvangen? Dan is het verboden om bonussen aan directie en dividenden uit te keren in het jaar van deze NOW...

Brink & Hoek Accountants - Amstelveen - Groningen - Corona maatregelen en fincanciële gevolgen voor ondernemers - TOZO

Veelgestelde vraag over de TOZO-regeling: terugbetaling

Corona update
30 juni, 2020

TOZO Regeling: moet het teveel ontvangen geld terugbetaald worden?Veel aanvragen voor de TOZO zijn ingediend aan het begin van de Lock-down. Toen was het omzetverlies groot. In...