De aangifte inkomstenbelasting kan weer worden ingediend. Wat nu als u een geldbedrag geërfd heeft? Hoe moet u dat dan verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting? En hoe zit dat met de erfbelasting die u nog moet betalen?

 

Het geërfde bedrag is vermogen in box 3. Als u met dit bedrag op de peildatum meer vermogen heeft dan het heffingsvrije vermogen in box 3, bent u hierover inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. Als de erfenis na 1 januari 2020 is opengevallen, telt het bedrag mogelijk dus mee voor uw vermogen in 2021.

 

Voor zover het ontvangen bedrag op peildatum 1 januari 2021 nog aanwezig is, vormt het vermogen in box 3. Stel nu dat u het bedrag in 2020 ontvangen heeft, maar er is op 1 januari 2021 nog geen aanslag erfbelasting opgelegd.

Een belastingschuld mag u in beginsel niet in aftrek brengen als schuld in box 3. Voor de erfbelastingschuld geldt echter een uitzondering. Dit bedrag mag u wél als schuld in box 3 opvoeren. U moet echter wel rekening houden met de drempel die voor schulden geldt. Deze drempel (2021) is € 3.200 voor een alleenstaande en € 6.400 voor fiscale partners.

 

Heeft u vragen over schenken of over de aangifte inkomstenbelasting? We helpen u graag. Neem contact met ons op.

Tijdelijke verhuur tuinhuis

Inkomstenbelasting
1 oktober, 2020

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. Het...

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Inkomstenbelasting
22 augustus, 2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen...

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Inkomstenbelasting
1 april, 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als...