De aangifte inkomstenbelasting kan weer worden ingediend. Wat nu als u een geldbedrag geërfd heeft? Hoe moet u dat dan verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting? En hoe zit dat met de erfbelasting die u nog moet betalen?

 

Het geërfde bedrag is vermogen in box 3. Als u met dit bedrag op de peildatum meer vermogen heeft dan het heffingsvrije vermogen in box 3, bent u hierover inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. Als de erfenis na 1 januari 2020 is opengevallen, telt het bedrag mogelijk dus mee voor uw vermogen in 2021.

 

Voor zover het ontvangen bedrag op peildatum 1 januari 2021 nog aanwezig is, vormt het vermogen in box 3. Stel nu dat u het bedrag in 2020 ontvangen heeft, maar er is op 1 januari 2021 nog geen aanslag erfbelasting opgelegd.

Een belastingschuld mag u in beginsel niet in aftrek brengen als schuld in box 3. Voor de erfbelastingschuld geldt echter een uitzondering. Dit bedrag mag u wél als schuld in box 3 opvoeren. U moet echter wel rekening houden met de drempel die voor schulden geldt. Deze drempel (2021) is € 3.200 voor een alleenstaande en € 6.400 voor fiscale partners.

 

Heeft u vragen over schenken of over de aangifte inkomstenbelasting? We helpen u graag. Neem contact met ons op.

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Inkomstenbelasting
9 mei, 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het...

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Inkomstenbelasting
9 juli, 2020

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin...

Zelfstandig ondernemer? Zelfstandigen aftrek wordt verder afgebouwd.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Inkomstenbelasting
27 januari, 2022

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 nog maximaal € 6.310 (in 2021 maximaal € 6.670). De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in...