De aangifte inkomstenbelasting kan weer worden ingediend. Wat nu als u een geldbedrag geërfd heeft? Hoe moet u dat dan verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting? En hoe zit dat met de erfbelasting die u nog moet betalen?

 

Het geërfde bedrag is vermogen in box 3. Als u met dit bedrag op de peildatum meer vermogen heeft dan het heffingsvrije vermogen in box 3, bent u hierover inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. Als de erfenis na 1 januari 2020 is opengevallen, telt het bedrag mogelijk dus mee voor uw vermogen in 2021.

 

Voor zover het ontvangen bedrag op peildatum 1 januari 2021 nog aanwezig is, vormt het vermogen in box 3. Stel nu dat u het bedrag in 2020 ontvangen heeft, maar er is op 1 januari 2021 nog geen aanslag erfbelasting opgelegd.

Een belastingschuld mag u in beginsel niet in aftrek brengen als schuld in box 3. Voor de erfbelastingschuld geldt echter een uitzondering. Dit bedrag mag u wél als schuld in box 3 opvoeren. U moet echter wel rekening houden met de drempel die voor schulden geldt. Deze drempel (2021) is € 3.200 voor een alleenstaande en € 6.400 voor fiscale partners.

 

Heeft u vragen over schenken of over de aangifte inkomstenbelasting? We helpen u graag. Neem contact met ons op.

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Inkomstenbelasting
28 maart, 2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien verstande dat...

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Inkomstenbelasting
16 april, 2020

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen...

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Inkomstenbelasting
27 mei, 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat...