De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 nog maximaal € 6.310 (in 2021 maximaal € 6.670). De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, zodat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.

 

U komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als u:

• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd en

• tenminste 1.225 uren en

• 50% van uw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor uw onderneming besteedt.

 

Hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoet u aan het urencriterium, dan hebt u recht op 50% van de aftrek.

 

Tip
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium heeft voldaan. Zorg dus dat u regelmatig een urenspecificatie bijhoudt van uw werkzaamheden voor uw onderneming.

 

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens in ondersteunen? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

Rendabel maken van vermogen

Inkomstenbelasting
23 mei, 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Inkomstenbelasting
30 juli, 2020

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de...

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

Inkomstenbelasting
17 oktober, 2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning...