De vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) wordt in 2023 eenmalig uitgebreid, dankzij de motie die het kabinet uitvoert waarin daartoe wordt opgeroepen. Via een nota van wijziging van het belastingplan zal worden voorgesteld om de vrije ruimte voor het jaar 2023 tijdelijk verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van de werkgever. Ten opzichte van 2022 heeft een werkgever hierdoor in 2023 maximaal € 5.200 meer vrije ruimte. Hieruit kan een werkgever bijvoorbeeld een compensatie betalen voor de stijgende kosten van levensonderhoud en energie. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt 1,92%.

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Arbeidsrecht
22 april, 2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te betalen...

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Arbeidsrecht
7 februari, 2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de...

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Arbeidsrecht
12 december, 2019

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een...