De regels van het Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen bv, waaronder de € 700.000-grens, gelden niet per vennootschap waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, maar voor alle vennootschappen samen. Sluit een belastingplichtige bij de eigen bv een hypotheek met een vaste rente voor 20 jaar? Dan vallen de toekomstige rentetermijnen niet onder het wetsvoorstel. Hetzelfde geldt voor toekomstige huurtermijnen bij de eigen bv. De termijnen zijn immers nog niet vervallen, waardoor zij geen schuld zijn. Een garantstelling van de bv voor het aangaan van een lening door de belastingplichtige valt in beginsel wel onder het wetsvoorstel.

 

Dit zijn enkele antwoorden op vragen van de Eerste Kamer die staatssecretaris Van Rij onlangs heeft beantwoord. Het antwoord op de vraag of een garantstelling door de bv wel of niet onder de reikwijdte van het Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen bv valt, hangt af van het feit of de belastingplichtige in staat is om zonder de garantstelling een lening aan te gaan. Heeft hij/zij de garantstelling nodig om een lening bij een externe financier te kunnen aangaan? In dat geval valt de lening onder de reikwijdte van het wetsvoorstel. Leidt de garantstelling uitsluitend tot het verkrijgen van gunstigere voorwaarden, bijvoorbeeld een lagere rente? Dan valt de lening niet onder het wetsvoorstel. De Eerste Kamer stemt op 20 december 2022 over het Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap.