Als u een VPB-onderneming (bijvoorbeeld: B.V., N.V., Coöperatie) heeft, kunt u belastingrente voorkomen door op tijd aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het jaar 2021 te doen óf door alvast een voorlopige aanslag Vpb aan te vragen. Hoe zit dat precies?
 

Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb?

U betaalt 8% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U betaalt echter geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt.
 

Voorlopige aanslag

U betaalt ook géén belastingrente als u vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en men deze voorlopige aanslag oplegt zoals u heeft gevraagd.
 
De belastingrente voor de Vpb bedroeg vanwege de coronacrisis tijdelijk slechts 0,01%. Sinds 1 januari 2022 bedraagt de rente weer 8%.
 

Belastingrente voorkomen

U kunt dus belastingrente voorkomen door vóór 1 juni een correcte aangifte Vpb in te vullen waar de fiscus niet vanaf hoeft te wijken. Lukt dit niet, vraag dan vóór 1 mei een voldoende hoge voorlopige aanslag aan als u die nog niet heeft gehad. Heeft u die wel gehad, pas deze dan aan als het bedrag te hoog of te laag is vastgesteld. Ook zo voorkomt u 8% belastingrente.
 
Heeft u een gebroken boekjaar? Dan gelden andere deadlines. Dien de aangifte Vpb dan in binnen zes maanden na afloop van het boekjaar of vraag binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar om een voorlopige aanslag Vpb om 8% belastingrente te voorkomen.
 
Ons advies is om met de accountmanager tijdig de aangifte te regelen, dan wel de voorlopige aanslag tijdig te regelen.
 
Heeft u een IB-onderneming (bijvoorbeeld: eenmanszaak, maatschap of vof) dan geldt het volgende:
U betaalt geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. Alleen als de belastingdienst afwijkt van uw aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.
 
Bent u ondernemer en werkt u met een gebroken boekjaar? Bij een gebroken boekjaar moet u aangifte doen binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar.
 

Doet u later aangifte of moet de belastingdienst afwijken van de aangifte?

Ontvangt de belastingdienst uw aangifte op of na 1 mei, of moet zij bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan betaalt u rente over de belasting die u moet betalen.
 
Ontvangt de belastingdienst uw aangifte op of na 1 mei en hoeft zij niet af te wijken van de aangifte? Dan wordt de rente berekend vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet, tot maximaal 19 weken te rekenen na de ontvangst van uw aangifte. De berekening van de belastingrente eindigt in elk geval 6 weken na de datum op de aanslag, als dat een kortere periode is dan de genoemde 19 weken.
 
Moet de belastingdienst bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte? Ook dan wordt er rente berekend. De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet en eindigt 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt ook als u de aangifte hebt ingediend voor 1 mei.
 

Navorderingsaanslag

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En ziet de belastingdienst nieuwe feiten waardoor zij de aanslag moet wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de berekeningsperiode van 1 juli na het aangiftejaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.
Voor IB- plichtigen bedraagt de belastingrente 4%. 
 
Heeft u vragen over belastingrente en het voorkomen daarvan? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Vennootschapsbelasting
4 maart, 2021

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen op de fiscale balans...

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Inkomstenbelasting
24 juni, 2021

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn...

Aftrek hypotheekrente na scheiding

Inkomstenbelasting
25 april, 2019

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij...