Bij de Brink & Hoek werken we graag met de VIA. Door middel van de VIA zijn uw gegevens eerder voor ons beschikbaar en zien we sneller welke gegevens ontbreken.

 

Wel controleren wij altijd de gegevens voor uw aangifte. De Belastingdienst geeft namelijk geen 100% garantie op volledige juistheid van de gegevens in de VIA en het kan zijn dat gegevens ontbreken.

 

 

Toesturen activeringscode

Zodra het verzoek tot machtiging voor uw VIA is verwerkt, stuurt de Belastingdienst u als aangifteplichtige een brief. Deze brief vermeldt:

  • de gegevens van de Brink & Hoek Accountants als intermediair;
  • het aangiftejaar;
  • de activerings- en  intrekkingscode voor de machtiging voor de VIA. 

 

Wilt u ons machtigen om de gegevens van de VIA te gebruiken bij het opstellen van uw aangifte? Stuurt u dan alléén het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' met de activeringscode naar ons toe. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Als bijlage in een mail naar receptie@brink-hoek.nl
  2. Met de post 

 

De code is acht weken geldig. Het moet dus binnen die periode door ons kunnen worden geactiveerd.

 

Zodra wij de code van u ontvangen, activeren wij uw machtiging. Wij vragen de VIA-gegevens op zodra we met uw aangifte starten. We nemen op de gebruikelijke manier contact met u op over de benodigde (aanvullende) gegevens.

 

Heeft u vragen over de VIA, neem dan gerust contact met ons op.

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Inkomstenbelasting
15 april, 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege...

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

Inkomstenbelasting
13 februari, 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm,...

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Inkomstenbelasting
5 maart, 2020

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn...