Vijfde periode van de NOW-regeling (aanvragen voor 30 juni!)

Sinds donderdag 6 mei kunnen werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vijfde periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) terecht bij het UWV.

 

Als werkgever kunt u eerder bij het NOW-loket terecht dan gedacht. Het UWV heeft vaart achter de opening van het loket gezet, zodat u nog vóór het uitkeren van de salarissen van mei het eerste voorschot ontvangt. Een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen worden aangevraagd voor april tot en met juni 2021. U kunt bij het loket terecht tot en met woensdag 30 juni.

 

In de vijfde periode waarin de NOW-regeling kan worden ingezet, zijn de voorwaarden onveranderd. Als werkgever dient u over een periode van drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies te hebben geleden. Indien van toepassing, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. Het UWV betaalt in eerste instantie een voorschot van 80 procent, welke wordt betaalt in drie termijnen.

 

SIMULATIETOOL

Ook deze keer kunt u via een online simulatietool van het UWV een goede inschatting maken van uw situatie en uw recht op de hierboven besproken tegemoetkoming. De tool vergelijkt de daadwerkelijke loonsom in de maanden april tot en met juni met de loonsom in de referentiemaand, juni 2020. Is de loonsom sindsdien bij u gedaald, dan laat de simulatietool u zien welke gevolgen dit heeft voor de definitieve berekening. Dit resultaat wordt meegenomen in het besluit om wel of geen NOW-regeling aan te vragen.

 

Heeft u vragen over de NOW-regeling, weet u niet zeker of u in aanmerking komt of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op, dan helpen we u verder.

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Corona update
20 mei, 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en...

Steunmaatregelen sportverenigingen

Corona update
7 mei, 2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor...

Versoepeling voor ondernemers met belastingschuld als gevolg van Corona - Brink en Hoek Accountants

Versoepeling voor ondernemers met belastingschuld als gevolg van Corona

Corona update
5 juli, 2022

Ondernemers die tijdens de coronacrisis een forse belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen langer de tijd om af te lossen. Het maandelijkse bedrag mag voortaan per kwartaal...