Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling in de praktijk

 

Aanmerkelijkbelanghouders (ten minste 5% aandelen van een bv) dienen ten minste belasting te betalen over het gebruikelijk loon. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet de ab-houder daarover belasting betalen. Dit knelt, gelet op het grote omzetverlies in sommige sectoren vanwege de coronacrisis.

 

Staatssecretaris Vijlbrief zal daarom voor het jaar 2020 toestaan dat ab-houders die te maken hebben met een omzetdaling, het gebruikelijk loon mogen verlagen – evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt de periode in het jaar in 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.

 

De uitvoering in de praktijk


 

De uitwerking van deze maatregel volgt zo spoedig mogelijk. De vormgeving ervan en de voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling en voorwaarden die tijdens de kredietcrisis in 2009 zijn getroffen. Ten tijde van de kredietcrisis mocht het gebruikelijk loon op grond van een bestluit worden bepaald aan de hand van de volgende formule:

 

Gebruikelijk loon 2009 = A (gebruikelijk loon 2008) × B (omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2009) / C (omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2008)

 

Destijds golden de volgende 3 voorwaarden:

 

  1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  2. Als de ab-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon.
  3. De goedkeuring geldt niet voor zover de omzetten in de jaren 2008, 2009 of 2010 beïnvloed zijn door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

 

Vragen over de deze regeling of andere corona gerelateerde ondernemersvragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens.