TOZO Regeling: moet het teveel ontvangen geld terugbetaald worden?

Veel aanvragen voor de TOZO zijn ingediend aan het begin van de Lock-down. Toen was het omzetverlies groot. In de loop van de tijd is bij een groot aantal bedrijven de omzet wel weer schoorvoetend op gang gekomen, terwijl de TOZO al door de gemeente was toegezegd. De overheid heeft inmiddels duidelijkheid gegeven over wat te doen als achteraf blijkt dat de rentabiliteit over de aangevraagde maanden toch hoger is dan is ingeschat.

Hieronder de door de RVO gedeelde informatie:

 
Als ik omzet behaal in de periode dat ik Tozo levensonderhoud ontvang, moet ik dan de Tozo-inkomensondersteuning terugbetalen?

De inkomensondersteuning vanuit Tozo is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). U moet als zelfstandige de hoogte van uw inkomen doorgeven aan de gemeente. Zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als tijdens de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). U heeft hiervoor een zogeheten inlichtingenplicht. U moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend). Wanneer door overtreding van de inlichtingenplicht er ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering is verstrekt, dan moet de gemeente u een boete opleggen.

 
Wat moet ik doen als ik meer inkomsten heb dan ik vooraf had ingeschat, bijvoorbeeld omdat mijn onderneming weer (gedeeltelijk) open kan?

Bij de aanvraag van uw Tozo-uitkering heeft u een inschatting gegeven van uw inkomsten per maand. Het is begrijpelijk dat u op dat moment nog niet kon overzien wat uw daadwerkelijke inkomsten per maand zouden worden. In de Tozo geldt de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de gemeente zo snel mogelijk dient te informeren over wijzigingen die van invloed zijn op uw recht op Tozo. U moet het daarom melden als u weer inkomsten uit uw onderneming haalt.

 

De gemeente kan u vragen om binnen een redelijke termijn na de wijziging, bijvoorbeeld binnen 5 werkdagen, een wijzigingsformulier in te sturen of wijzigingen op een andere manier aan de gemeente door te geven. Als u weer (deels) kunt starten met uw onderneming, is het mogelijk dat u nog niet precies weet hoeveel inkomen u uit uw onderneming kunt halen. De gemeente zal u dan vragen door te geven: een nieuwe schatting of na elke kalendermaand het gerealiseerde inkomen. Of beide. Deze inkomsten verrekent de gemeente zo mogelijk met uw nog lopende Tozo-uitkering. Of u wordt gevraagd om het teveel uitgekeerde bedrag terug te betalen. Het is raadzaam om hier rekening mee te houden.

Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over hoe u aan uw gemeente wijzigingen doorgeeft.