Ondernemers die in hun bedrijf praktijk- of werkleerplaatsen willen aanbieden voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden, kunnen mogelijk gebruikmaken van de ‘Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg’. De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal € 2.700 voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een mbo-student in de derde leerweg. Alleen kortlopende bij- en omscholing (maximaal 40 weken) komt in aanmerking voor deze subsidie, die in vijf rondes kan worden aangevraagd.
Het aanvraagloket voor de tweede ronde is open van 1 tot en met 30 juni 2022.

 

Wat houdt de subsidie in:

Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen, kunnen hiervoor tot € 2.700 per leerling aan subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt naar rato verrekend met de periode waarin de werkgever de begeleiding heeft verzorgd.

 

Voor wie is de subsidie:

Werkgevers komen voor subsidie in aanmerking wanneer zij personen uit de volgende groepen begeleiden:

 

Vso, pro, (entree) vmbo

Voor het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar (vso en pro) en voor het derde en vierde leerjaar voor (entree) vbmo. Het buitenschoolse praktijkgedeelte moet ten minste 560 klokuren beslaan en in het laatste schooljaar moet elke schoolweek binnenschools onderricht omvatten.

 

Mbo

Alleen bbl-opleidingen die op een volledig diploma gericht zijn, komen in aanmerking. Voor het mbo moeten deze opleidingen zijn opgenomen in het Crebo.

 

Hbo

Alleen duale en deeltijdopleidingen komen in aanmerking, waarbij het ook kan gaan om een associate degree of een hbo-master. Het betreft een geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs. Daarnaast is de opleiding ook opgenomen in het CROHO. De opleidingscode moet opgenomen zijn in de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

 

Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan men de laatstgenoemde subsidie ontvangen.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze subsidie? Neem gerust contact met ons op.

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Subsidies
6 augustus, 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd....

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Subsidies
26 november, 2020

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De werkgever moet een erkend...

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Subsidies
3 december, 2020

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om mensen door middel van...