Eerste deadline

Bent u btw-ondernemer en hebt u van een ondernemer in andere EU-lidstaten in 2021 buitenlandse btw in rekening gebracht gekregen? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt je klant mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2022 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Uitstel is niet mogelijk.
 

 

Tweede deadline

Deponeren cijfers bij KVK voor 8 november

Deze regels gelden voor B.V.’s, N.V.’s en Coöperaties waarvan de directeur ook de aandeelhouder is.
Vennootschappen met directeuren die géén aandeelhouders zijn, hebben tot en met 31 december 2022 de tijd om de cijfers te deponeren
In het geval de jaarrekening nog niet definitief zijn, bestaat de mogelijkheid om voorlopige cijfers te deponeren.
Om op tijd te kunnen deponeren verzoeken we u dringend om de administratie voor 5 oktober a.s. aan te leveren bij uw accountmanager.

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Omzetbelasting
27 augustus, 2020

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur...

Commissaris geen btw-ondernemer

Omzetbelasting
11 juli, 2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld...

Herziening aftrek voorbelasting

Omzetbelasting
14 november, 2019

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het...