Het kabinet is voornemens om een Massaal Bezwaar Plus in te richten voor de NIET-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit in verband met de vele ambtshalve verzoeken tot vermindering. Die veroorzaken veel extra werkdruk bij zowel de belastingdienst als bij accountantskantoren en fiscale adviesbureaus.

 

Minister van Rij heeft toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad, naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Zo wordt voorkomen dat zij alsnog een verzoek moeten indienen, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in een procedure in het gelijk stellen. Individuele niet-bezwaarmakers hoeven daardoor nu geen actie te ondernemen.

 

Dit advies van de minister willen wij ook volgen en wachten met het indienen van ambtshalve verzoeken tot vermindering.

 

Voor vragen kunt u terecht bij uw accountmanager.

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Inkomstenbelasting
2 april, 2020

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit...

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Inkomstenbelasting
6 mei, 2021

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding,...

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Inkomstenbelasting
7 maart, 2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van...