Het kabinet is voornemens om een Massaal Bezwaar Plus in te richten voor de NIET-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit in verband met de vele ambtshalve verzoeken tot vermindering. Die veroorzaken veel extra werkdruk bij zowel de belastingdienst als bij accountantskantoren en fiscale adviesbureaus.

 

Minister van Rij heeft toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad, naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Zo wordt voorkomen dat zij alsnog een verzoek moeten indienen, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in een procedure in het gelijk stellen. Individuele niet-bezwaarmakers hoeven daardoor nu geen actie te ondernemen.

 

Dit advies van de minister willen wij ook volgen en wachten met het indienen van ambtshalve verzoeken tot vermindering.

 

Voor vragen kunt u terecht bij uw accountmanager.

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Inkomstenbelasting
9 juli, 2020

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin...

Zelfstandig ondernemer? Zelfstandigen aftrek wordt verder afgebouwd.

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Inkomstenbelasting
27 januari, 2022

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2022 nog maximaal € 6.310 (in 2021 maximaal € 6.670). De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in...

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Inkomstenbelasting
9 mei, 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het...