De invoering van de nieuwe box-3-heffing wordt uitgesteld tot 2026. Het nieuwe stelsel moet een vermogensaanwasbelasting worden, waarbij de waardeontwikkelingen van de vermogensbestanddelen in de box-3-heffing worden betrokken. Hoe dit precies vorm zal krijgen, is nu nog niet bekend. Uit onderzoek van Capgemini is gebleken dat inwerkingtreding per 1 januari 2025 niet haalbaar is. De box-3-heffing op basis van de overbruggingswet blijft daarom een jaar langer bestaan. In 2023, 2024 en 2025 is de box-3-heffing op de forfaitaire spaarvariant gebaseerd, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld en de heffing op beleggingen ongewijzigd blijft.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomstenbelasting
4 februari, 2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke...

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

Inkomstenbelasting
21 november, 2019

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld kan niet hoger...

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Inkomstenbelasting
30 april, 2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1...