Met ingang van 1 januari 2023 gaat de leegwaarderatio fors omhoog. Dit houdt in dat met huurbescherming verhuurde woningen zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting per 2023 aanzienlijk zwaarder belast gaan worden. Nu wordt een aldus verhuurde woning met een huur van 4 tot 5% van de WOZ-waarde voor genoemde middelen gewaardeerd op 67% van de WOZ-waarde. Dit gaat per 2023 omhoog naar 95%. Eerder was gepland om de leegwaarderatio geheel af te schaffen, maar een dergelijke verhoging van de in aanmerking te nemen waarde komt bijna op hetzelfde neer.

 

In welke gevallen adviseren wij u nu voor 1 januari nog in actie te komen? Voor de inkomstenbelasting (box 3) is aan de hogere heffing uiteraard niets te doen. Bij voorgenomen schenkingen van verhuurde woningen ligt het vanzelfsprekend voor de hand om deze nog dit jaar te doen.

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Overdrachtsbelasting
5 december, 2019

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende...

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting
25 juni, 2020

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt...

Aanhorigheden bij woning

Overdrachtsbelasting
21 januari, 2021

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en aanhorigheden die tot een...