Zoals op Prinsjesdag bekend gemaakt, kan inzake de jubelton het volgende worden gemeld. Het bedrag van de vrijstelling eigen woning wordt in 2023 beperkt tot € 27.231 en wordt de vrijstelling ingaande 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Wat nog niet bekend was, is of het mogelijk zou blijven om een eigenwoningschenking over drie jaar te spreiden. Het kabinet is voornemens om een spreiding over twee jaar, eindigend in 2023, toe te staan. Dat houdt in dat – mits in 2022 een beroep op de vrijstelling eigen woning wordt gedaan – uiterlijk in 2023 aanvullend vrijgesteld kan worden geschonken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot € 106.671.

 

Tip


Wilt u schenken voor een woning, maar is het geld pas volgend jaar beschikbaar? Schenken kan vrijgesteld van schenkbelasting, mits in 2022 alvast iets meer dan de gewone jaarvrijstelling wordt geschonken, waarvoor in de aangifte een beroep op de jubelton wordt gedaan. Ons advies is wel om de schenkingen eventueel bij een notaris vast te laten leggen.
Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met uw accountmanager.

Rendabel maken van vermogen

Inkomstenbelasting
23 mei, 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Inkomstenbelasting
30 juli, 2020

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de...

Brink Hoek Groningen Amstelveen Accountants Nieuwe box-3-heffing uitgesteld tot 2026

Nieuwe box-3-heffing uitgesteld tot 2026

Inkomstenbelasting
22 september, 2022

De invoering van de nieuwe box-3-heffing wordt uitgesteld tot 2026. Het nieuwe stelsel moet een vermogensaanwasbelasting worden, waarbij de waardeontwikkelingen van de...