Zoals op Prinsjesdag bekend gemaakt, kan inzake de jubelton het volgende worden gemeld. Het bedrag van de vrijstelling eigen woning wordt in 2023 beperkt tot € 27.231 en wordt de vrijstelling ingaande 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Wat nog niet bekend was, is of het mogelijk zou blijven om een eigenwoningschenking over drie jaar te spreiden. Het kabinet is voornemens om een spreiding over twee jaar, eindigend in 2023, toe te staan. Dat houdt in dat – mits in 2022 een beroep op de vrijstelling eigen woning wordt gedaan – uiterlijk in 2023 aanvullend vrijgesteld kan worden geschonken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot € 106.671.

 

Tip


Wilt u schenken voor een woning, maar is het geld pas volgend jaar beschikbaar? Schenken kan vrijgesteld van schenkbelasting, mits in 2022 alvast iets meer dan de gewone jaarvrijstelling wordt geschonken, waarvoor in de aangifte een beroep op de jubelton wordt gedaan. Ons advies is wel om de schenkingen eventueel bij een notaris vast te laten leggen.
Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met uw accountmanager.

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Inkomstenbelasting
16 juli, 2020

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5...

Brink & Hoek Accountants, Amsterdam, Groningen, Amstelveen - Rechtshertel Box 3 - Inkomstenbelasting

Rechtsherstel box 3-inkomen

Inkomstenbelasting
23 augustus, 2022

Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021Op 22 augustus is de Belastingdienst gestart met de verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting aan mensen die aangifte...

Heretikettering auto van de zaak

Inkomstenbelasting
23 mei, 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren....