Zoals op Prinsjesdag bekend gemaakt, kan inzake de jubelton het volgende worden gemeld. Het bedrag van de vrijstelling eigen woning wordt in 2023 beperkt tot € 27.231 en wordt de vrijstelling ingaande 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Wat nog niet bekend was, is of het mogelijk zou blijven om een eigenwoningschenking over drie jaar te spreiden. Het kabinet is voornemens om een spreiding over twee jaar, eindigend in 2023, toe te staan. Dat houdt in dat – mits in 2022 een beroep op de vrijstelling eigen woning wordt gedaan – uiterlijk in 2023 aanvullend vrijgesteld kan worden geschonken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot € 106.671.

 

Tip


Wilt u schenken voor een woning, maar is het geld pas volgend jaar beschikbaar? Schenken kan vrijgesteld van schenkbelasting, mits in 2022 alvast iets meer dan de gewone jaarvrijstelling wordt geschonken, waarvoor in de aangifte een beroep op de jubelton wordt gedaan. Ons advies is wel om de schenkingen eventueel bij een notaris vast te laten leggen.
Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met uw accountmanager.

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Inkomstenbelasting
5 maart, 2020

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn...

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Inkomstenbelasting
15 april, 2021

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege...

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

Inkomstenbelasting
13 februari, 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm,...