Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffingsmethodiek (de zogenaamde vermogensmix) in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 discriminerend is. De Hoge Raad oordeelt dat een verhoudingsgewijs zware financiële last wordt verbonden aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen. Verder werkt de overeengekomen vermogensmix discriminerend uit voor degenen die pech hebben gehad met hun risicovolle beleggingen en daarover toch relatief zwaar worden belast. De Hoge Raad biedt rechtsherstel aan; in die zin dat voor de jaren 2017 en 2018 alleen het werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken.


 

Wat betekent dit voor u?


Op de website van de Belastingdienst is te lezen dat deze in januari 2022 nog over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad op die site wordt bericht. Er is nog veel onduidelijk. Zal de Belastingdienst alleen diegenen compenseren die (massaal) bezwaar hebben aangetekend? Wellicht kiest het Ministerie van Financiën ervoor ook de niet-bezwaarmakers te compenseren. Wordt de compensatie alleen beperkt tot spaartegoeden of gaat die ook gelden voor beleggingsvermogens? We hopen dat de Belastingdienst snel met duidelijkheid komt.

Voor de al ingediende en de nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2021 adviseren wij u als volgt:

 

  • Als de bezwaartermijn van 6 weken voor de opgelegde aanslag inkomstenbelasting nog niet is verstreken, kunt u het best pro forma bezwaar aantekenen. Later wordt u dan in de gelegenheid gesteld om het bezwaar nader te motiveren en dan de werkelijke rendementen door te geven. In de tussentijd hopen we op meer duidelijkheid namens de Belastingdienst.

  • Is de bezwaartermijn al verstreken? Wacht dan nog even met het aantekenen van (ambtshalve) bezwaar. Te laat bent u toch al; een maandje wachten kan dan ook geen kwaad. Wellicht komt er, zoals gezegd, een generieke regeling voor alle belastingplichtigen (dus ook voor de niet-bezwaarmakers).

  • Voor nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting (bijvoorbeeld voor de jaren 2020 en 2021) adviseren wij tijdig bezwaar aan te tekenen als de aanslag wordt opgelegd.

 

Zodra meer duidelijkheid komt van de Belastingdienst of van het Ministerie van Financiën zullen wij u nader informeren. Houd uw e-mail of onze nieuwspagina in de gaten.