Het rechtsherstel voor de te hoge box-3-heffing zal worden betaald door verhogingen van de box-2- en box-3-heffing. Dat blijkt onder meer uit de Voorjaarsnota. Daarbij worden vanaf 2024 twee tariefschijven in box 2 ingevoerd: 26% voor de eerste € 67.000 box-2-inkomsten en daarboven een tarief van 29,5%. Daarnaast wordt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling verkleind van 25% naar 15%.

 

In box 3 wordt de voorgenomen verhoging van het heffingsvrije vermogen naar € 80.000 (per belastingplichtige) teruggedraaid. Maar er zijn meer fiscaal ingrijpende wijzigingen op komst, zoals hieronder te lezen.

 

Enkele andere maatregelen uit de Voorjaarsnota

  1. Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 2023. De al opbouwde FOR mag nog wel volgens de huidige regels worden afgewikkeld;
  2. Vanaf 2023 verlaging van de Vpb-grondslag in de eerste schijf van € 395.000 naar € 200.000;
  3. Vanaf 2025 wordt voor de afbouw van de algemene heffingskorting ook rekening gehouden met het inkomen in box 2 en box 3;
  4. De in het coalitieakkoord aangekondigde verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding in twee stappen wordt een jaar vervroegd. Daardoor gaat de onbelaste reiskostenvergoeding al in 2023 naar € 0,21 en in 2024 naar € 0,23 per kilometer;
  5. Vanaf 2023 verhoging van het algemeen tarief voor de overdrachtsbelasting (OVB) naar 10,1% voor niet-woningen en voor woningen die worden aangeschaft voor andere doeleinden dan zelfbewoning als hoofdverblijf. Deze maatregel komt bovenop de al eerder in het coalitieakkoord aangekondigde verhoging van 8% naar 9%;
  6. Terugdraaien van de verhoging van de ouderenkorting;
  7. De expatregeling wordt beperkt tot een inkomensgrens van maximaal € 216.000 (de Balkenendenorm).

 

Herstel vermogensongelijkheid

Deze zomer vindt de brede koopkrachtbesluitvorming plaats, waarvan onder meer de vermogensongelijkheid in Nederland deel uitmaakt. Het kabinet kondigt aan dat daarbij ook de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregering (BOR) zal worden betrokken. Hoe de verhouding tussen de lasten op arbeid en vermogen beter in balans wordt gebracht, wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.

De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt en afhankelijk van de discussie later in dit jaar bekrachtigd.

 

Heeft u vragen over de diverse voorgestelde wijzigingen? Neem gerust contact met ons op.

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Belastingplan
19 september, 2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en...

Kamervragen Belastingplan 2021

Belastingplan
27 februari, 2020

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om aan te geven welke maatregelen in het pakket Belastingplan...

Baangerelateerde investeringskorting

Belastingplan
1 oktober, 2020

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst. De BIK wordt door...