In de eerste maanden van 2022 is de hypotheekrente al fors gestegen. Op 1 januari was de laagste hypotheekrente 20 jaar vast 1,20%, nu is dit al 1,87%.

 

De hypotheekrente volgt in grote lijnen de inflatieontwikkeling. Deze stijgt in 2022 sneller dan verwacht door onder andere de oorlog in Oekraïne. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op het monetaire beleid van de ECB. Wat de gevolgen voor de geld en kapitaalmarkt precies zal zijn is nog niet duidelijk, maar de verwachting is wel dat de hypotheekrentes in de komende tijd nog verder op zullen lopen.

 

Echter: historisch gezien hebben we nog steeds te maken met lage rente, voor zowel spaargeld als voor hypotheken. Kortom, dit is hét moment om uw hypotheek nog eens tegen het licht te houden.

 

De mogelijkheden voor het aanpassen uw hypotheek

 

Rentemiddeling

Bij rentemiddeling vraagt u aan de bank om uw hypotheekrente te middelen met het huidige tarief in de markt. Omdat dit een simpele administratieve handeling is, zijn de kosten voor rentemiddeling lager dan bij oversluiten.
U heeft echter niet de mogelijkheid om de hypotheek te wijzigen, waardoor de besparing vaak minder groot is. Daarnaast betaalt u dezelfde boeterente. Deze wordt echter verrekend in de nieuwe hypotheekrente. Let op: rentemiddeling wordt door een beperkt aantal geldverstrekkers aangeboden.

 

De hypotheekrente lang vastzetten

Met de lage hypotheekrente van dit moment zijn de verschillen tussen de rentevaste periodes kleiner geworden. Tussen de hypotheekrente 10 jaar vast en de hypotheekrente 20 jaar vast is renteverschil nog maar enkele tienden. Door oversluiten kunt u de lage rente van dit moment lang vastleggen. Dit moet uiteraard wel bij u passen.

 

Oversluiten naar een andere geldverstrekker

Door de lage hypotheekrente kan het voordelig zijn om de hypotheek over te sluiten. Hier zijn een aantal kosten aan verbonden, waaronder advieskosten, kosten voor de hypotheekakte en de boeterente.
Oversluiten is pas interessant als het voordeel van de lagere rente opweegt tegen de kosten.
Het voordeel van oversluiten is dat u voor de goedkoopste aanbieder in de markt kunt kiezen. Daarnaast kunt u opnieuw uw hypotheek samenstellen. Misschien is het aflossingsvrij maken van de financiering een optie. Ook kunt u zelf bepalen hoelang u de rente vast wilt zetten.

 

Andere aflosvorm kiezen (interne omzetting)

U kunt uw huidige hypotheekvorm wijzigen en gaan aflossen. Zo komt u in aanmerking voor rentekorting. Voor een interne omzetting betaalt u geen boeterente, mits u bij dezelfde geldverstrekker blijft en de hypotheek voortzet voor de resterende rentevaste periode.

 

Tot slot hebben we ook nog een tip:
Door de waardestijging van uw woning kan het zijn dat u in een lagere risicoklasse komt en daarmee een lager rentepercentage. De zogenaamde Loan to Value (LTV) verhouding.
Door aflossingen in de afgelopen jaren in combinatie met de waardestijging van de woning is de kans groot dat de LTV verhouding is verbeterd, waardoor u een lagere rente zou kunnen krijgen. Bij de meeste banken moet u zelf actief vragen om deze lagere rente.

Om in een lagere risicoklasse te komen kunt u bijvoorbeeld extra aflossen. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tot een bepaald percentage (10% – 20%) boetevrij extra aflossen.

 

Heeft u vragen over uw hypotheek? We helpen u graag. Neem contact met ons op.

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Onroerende zaken
14 maart, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer...

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Onroerende zaken
2 mei, 2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder...

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

Onroerende zaken
27 februari, 2020

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die niet...