Ook dit jaar staat de Subsidieregeling Praktijkleren weer open. Deze regeling is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Dit is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

 

De subsidieplafonds voor 2022 per onderwijsniveau zijn nog niet bekend. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700,-. Waarschijnlijk trekt de overheid ongeveer 270 miljoen uit voor de regeling.

 

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De subsidieregeling wordt dit jaar uitgebreid met een extra compartiment. Er komt extra subsidie beschikbaar voor:

  • Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • Erkende leerbedrijven die een mbo bbl-leerplek aanbieden in conjunctuurgevoelige sectoren;
  • Bedrijven die een leerplek aanbieden voor een duale hbo-opleiding of een deeltijdse hbo-opleiding, waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel van de opleiding vormt en waarvan de CROHO-code (opleidingscode in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) valt in de onderdelen techniek of gezondheidszorg (2021-2022).
    De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag.

 

Aanvraagperiode

De aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022 (voor HBO, Promovendi en Toio geldt 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022), kunnen nog worden ingediend tot en met 16 september 2022 17:00 uur.

 

Interesse en/of deskundig advies omtrent subsidie aanvragen?

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met onze medewerkers van de afdeling salarisadministratie. 

 

Voorzetting Subsidieregeling praktijkleren

De huidige subsidieregeling loopt tot en met dit studiejaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal na evaluatie, later dit jaar bekend maken of de regeling wordt verlengd.