Er zijn vele verplichtingen waaraan u als ondernemer dient te voldoen. Daarnaast zijn er tal van maatregelen en steunpakketten waarop u zelf actie dient te ondernemen. Onthouden wat u waar en wanneer moet aanleveren en regelen is lastig. Via onderstaande lijst bieden wij u een overzicht van de belangrijkste deadlines in 2023.

 

Januari 2023

 • 31 januari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 4e kwartaal 2022 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 januari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand december 2022 (maandaangifte)
 • 31 januari: maakt u gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij uw (inkomens-)situatie.

 

Februari 2023

 • 22 februari: sluitingsdatum vaststelling coronaregeling NOW 3.0, 4.0 en 5.0 (tranche 3 tot en met 7)
 • 28 februari: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand januari 2023 (bij maandafgifte)

 

Maart 2023

 • 1 maart: start aangifteperiode inkomstenbelasting 2022
 • 31 maart: uiterste datum oprichten bv met geruisloze inbreng waarvoor vorig jaar voor 1 oktober de intentieverklaring is getekend
 • 31 maart: uiterste datum tekenen en registreren intentieverklaring voor ruisende inbreng onderneming in bv met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar 31 maart: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand februari 2023 (bij maandaangifte)
 • 31 maart: uiterste aangifte- en betaaldatum btw jaar 2022 (bij jaaraangifte)

 

April 2022

 • 1 april: wetswijzigingen voor ondernemers per 1 april 2023
 • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 1e kwartaal 2023 (bij kwartaalaangifte)
 • 30 april: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand maart 2023 (bij maandaangifte)
 • 30 april: uiterste datum waarop je uitstel kunt aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting 2022. Wij kunnen namens u gebruikmaken van de uitstelregeling belastingconsulenten.
 • 30 april: maakt u gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij uw (inkomens-)situatie

 

Mei 2023

 • 1 mei: uiterste datum indienen aangifte Inkomstenbelasting over 2022. U kunt uitstel aanvragen. Wij vragen vaak voor al onze klanten tegelijk uitstel aan
 • 31 mei: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand april 2023 (bij maandaangifte)
 • 31 mei: uiterste datum aangifte vennootschapsbelasting 2022 (boekjaar gelijk aan kalenderjaar; niet voor eenmanszaak, vof of maatschap). Tot deze datum kunt u uitstel aanvragen. Voor bedrijven met een gebroken boekjaar liggen deze data 5 maanden na einde boekjaar.

 

Juni 2023

 • 2 juni: Sluitingsdatum vaststelling coronaregeling NOW 6.0 (tranche 8)
 • 30 juni: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand mei 2023 (bij maandaangifte)

 

Juli 2023

 • 1 juli: openstelling aanvraag STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
 • 1 juli: vervaldatum van de in het vorige jaar opgebouwde en nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen. Deze dagen vervallen een half jaar na opbouw. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.
 • 31 juli: uiterste deponeringsdatum jaarrekening bv over vorig kalenderjaar
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 2e kwartaal 2023 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 juli: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juni 2023 (bij maandaangifte)
 • 31 juli: maakt u gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij uw (inkomens-)situatie

 

Augustus 2023

 • 31 augustus: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand juli 2023 (bij maandaangifte)
 • 31 augustus: uiterste datum aanvragen zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget over 2022. Controleer bij een gewijzigd inkomen over 2022 of u (nog) recht hebt op deze toeslagen

 

Aanvullende momenten

 • Iedere laatste dag van de maand: uiterste aangifte- en betaaldatum loonheffingen vorige maand (bij maandaangifte en uitsluitend voor organisaties met personeel).
 • Uiterlijk 5 maanden na einde boekjaar: aangifte vennootschapsbelasting bij gebroken boekjaar (niet voor eenmanszaak, vof of maatschap).
 • Binnen 3 maanden nadat u er recht op krijgt: aanvragen kinderopvangtoeslag.
 • Binnen 3 maanden na aankoop bedrijfsmiddel: aankoop melden voor toepassing Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
 • Wilt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet je aanmelding uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.
 • Einde jaar: Heeft u met uw partner huwelijkse- of partnervoorwaarden opgesteld met een verrekenbeding? Voer de verrekening na afloop van het kalenderjaar ook echt uit. Alleen dan behouden de voorwaarden bij een eventuele echtscheiding hun waarde.

 

Bron deadlines: Kamer van Koophandel