Er zijn vele verplichtingen waaraan u als ondernemer dient te voldoen. Daarnaast zijn er tal van maatregelen en steunpakketten waarop u zelf actie dient te ondernemen. Onthouden wat u waar en wanneer moet aanleveren en regelen is lastig. Middels onderstaande lijst bieden wij een overzicht van de belangrijkste deadlines in 2022.

 

September 2022

 • 30 september: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand augustus 2022 (bij maandaangifte)
 • 30 september: uiterste datum terugvragen in andere EU-landen betaalde btw op zakelijke uitgaven
 • 30 september: uiterste datum tekenen en registreren intentieverklaring voor geruisloze inbreng onderneming in bv met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar
 • 30 september: uiterste datum oprichten bv met ruisende inbreng waarvoor voor 1 april van dit jaar de intentieverklaring is getekend (vraag hulp van je adviseur)

 

Oktober 2022

 • 1 oktober: start terugbetalingsperiode (60 maanden) van de uitgestelde belastingschulden in de coronaperiode
 • 3 oktober: Startdatum aanvragen definitieve berekening coronaregeling NOW 6.0 (8e tranche)
 • 31 oktober: uiterste aangifte- en betaaldatum btw 3e kwartaal 2022 (bij kwartaalaangifte)
 • 31 oktober: uiterste aangifte- en betaaldatum maand september 2022 (bij maandaangifte)
 • 31 oktober: maakt u gebruik van kinderopvang? Check dan met de App Kinderopvangtoeslag of de toeslag nog past bij uw (inkomens-)situatie

 

November 2022

 • 8 november: uiterste deponeringsdatum jaarrekening bv waarin alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn. (Vennootschappen met directeuren die géén aandeelhouders zijn, hebben tot en met 31 december 2022)
 • 30 november: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand oktober 2022 (bij maandaangifte)

 

December 2022

 • 1 december: wilt u vanaf 2023 gebruikmaken van de OVOB: Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzet Belasting, voorheen bekend als de KOR kleineondernemersregeling? Dan moet uw aanmelding rond 1 december, (4 weken voor de ingangsdatum) bij de Belastingdienst binnen zijn.
 • 1 december: uiterste datum indienen vaststelling coronaregeling TVL Q1 2022
 • 31 december: uiterste deponeringsdatum jaarrekening 2021 bv met maximaal uitstel door aandeelhouders
 • 31 december: uiterste aangifte- en betaaldatum btw maand november 2022 (bij maandaangifte)

 

Aanvullende momenten

 • Iedere laatste dag van de maand: uiterste aangifte- en betaaldatum loonheffingen vorige maand (bij maandaangifte en uitsluitend voor organisaties met personeel).
 • Uiterlijk 5 maanden na einde boekjaar: aangifte vennootschapsbelasting bij gebroken boekjaar (niet voor eenmanszaak, vof of maatschap).
 • Binnen 3 maanden nadat u er recht op krijgt: aanvragen kinderopvangtoeslag.
 • Binnen 3 maanden na aankoop bedrijfsmiddel: aankoop melden voor toepassing Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
 • Wilt u gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan moet je aanmelding uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.
 • Einde jaar: Heeft u met uw partner huwelijkse- of partnervoorwaarden opgesteld met een verrekenbeding? Voer de verrekening na afloop van het kalenderjaar ook echt uit. Alleen dan behouden de voorwaarden bij een eventuele echtscheiding hun waarde.

 

Bron deadlines: Kamer van Koophandel