Op 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer terug op het oude niveau van 8%.

 

Tot 31 december 2021 bedroeg dit percentage nog 4%. Laat daarom een rëele inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2022, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover
8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

 

Kunnen wij u ondersteunen of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Besluit functionele valuta aangepast

Vennootschapsbelasting
3 september, 2020

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de...

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Vennootschapsbelasting
25 april, 2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU over...

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting
15 oktober, 2020

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij...