Hier lees je alle over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL regeling is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) regeling die dit voorjaar in het eerste noodpakket van de overheid zat.

Voor de regeling zijn er Algemene voorwaarden en Aanvullende voorwaarden. Beide lichten we kort toe en voorzien we van een korte berekening van het subsidiebedrag.

 

Algemene voorwaarden:

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle ondernemingen:

 

Omzetverlies en vaste lasten*

 • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020.

 

*Wat wordt verstaan onder omzet en vaste lasten?

 

Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Vaste lasten: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.

 

KVK-gegevens

 • Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb). U kunt zien of u een mkb-ondernemer bent met de mkb-toets op de site van de RVO, link:https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelr....
 • Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes. Te vinden op de site van de RVO, link: https://www.rvo.nl/
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.

 

Financiële gezondheid

 • Uw bedrijf heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000,- (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000,- overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000,- overheidssteun.

 

Vestiging

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, passagiersvaart en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

 

 

Aanvullende Voorwaarden

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing.

 

Nevenactiviteit

Als u subsidie aanvraagt op basis van een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen betrekking hebben op die nevenactiviteit.

 

Horecaondernemingen

Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan verklaart u minimaal één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben.

 

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels en audiciens

Binnen SBI-code 47.74.2 komen alleen thuiszorgwinkels en audiciens in aanmerking voor de TVL. U moet in uw aanvraag verklaren dat uw onderneming een thuiszorgwinkel of audicien is.

 

SBI-code 10.71, 10.72, 11.05, 14.19, 14.13 en 74.10.2: alleen met winkel

Alleen bakkers, bierbrouwerijen, producenten van baby- en sportkleding, kledingaccessoires en overige kleding en industrieel productontwerpers die zelf produceren én daarbij een winkel hebben, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. U verklaart in uw aanvraag dat u een winkel heeft. U komt alleen in aanmerking met het omzetverlies van de winkel.

 

SBI-code 47.11: afhankelijk van omgeving of vestigingsplaats

Binnen SBI-code 47.11 komen alleen gedupeerde supermarkten in aanmerking die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein.

 

SBI-code 73.11: alleen standbouwers

Binnen SBI-code 73.11 komen alleen standbouwers in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat de activiteiten van uw onderneming zijn gericht op stands bouwen en dat de voorwaarden die voor de TVL gelden van toepassing zijn op deze bedrijfsactiviteit(en).

 

SBI-code 88.999, 88.102 en 88.993: alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra

Binnen deze SBI-codes komen alleen dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra in aanmerking voor de tegemoetkoming. U verklaart in uw aanvraag dat u een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum heeft. De voorwaarden voor de TVL zijn alleen van toepassing op de bedrijfsactiviteiten zaalverhuur en horeca. De omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 mag alleen betrekking hebben op deze bedrijfsactiviteiten.

 

Aanvraagproces:

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.
Elke aanvraag die uiterlijk 30 oktober 2020 17:00 uur ontvangen is en die aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking.
U kunt de TVL vanuit huis zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens worden automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.

 • KVK-nummer van uw onderneming.
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privé rekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden.
 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.

U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u uw DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. U kunt de subsidie voor uw onderneming alleen zelf aanvragen.

 

Controle en handhaving

De overheid controleert de aanvragen achteraf. Daarbij kunnen ze om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan vorderen we het uitbetaalde bedrag terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie.

 

Berekening TVL:

De RVO berekent de subsidie als volgt: subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Normale omzet: De normale omzet is uw omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019, voor het coronavirus uitbrak.

Omzet: Alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

Omzetverlies: Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet met de omzet die u in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn.

Aandeel vaste lasten: Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Op de pagina Vastgestelde SBI-codes, link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-... vindt u per SBI-code het CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche.

Op basis van de berekening ontvangt u een voorschot van 80%.

Natuurlijk helpen we u graag bij het aanvraagproces. Voor vragen over de Coronaregelingen kunt het best contact opnemen met Willem Hartholt. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 050-3051720 of via de mail op w.hartholt@brink-hoek.nl